Στα 600 ευρώ θα φτάνει η μέγιστη κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης για εξυπηρετούμενα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων έως 250.000 ευρώ που θα ενταχθούν στο «Γέφυρα»2.

Αντίστοιχα στα μη εξυπηρετούμενα το ανώτερο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα 500 ευρώ και στα δάνεια που έχουν καταγγελθεί στα 300 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα, θα έχει διάρκεια εννέα μηνών θα «πατάει» πάνω στο τρέχον πρόγραμμα για την επιδότηση δανείων με υποθήκη την α΄κατοικία και θα αφορά εξασφαλισμένα και μη δάνεια με απαραίτητη προϋπόθεση ο δανειολήπτης να έχει πληγεί από την πανδημία του κορονοιού.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στην εθνική πύλη του Δημοσίου

Το «Γέφυρα 2» θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το πρώτο δίμηνο του νέου έτους ενώ το ύψος της μηνιαίας επιδότησης θα εξαρτάται από το εάν τα δάνεια εξυπηρετούνται ή εάν έχουν καταγγελθεί. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στην εθνική πύλη του Δημοσίου. Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες θα προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια θα αποστείλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση.

Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες θα καλούν τους οφειλέτες να προσκομίσουν τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια οι τράπεζες θα παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Για να λάβει την επιδότηση ένας δανειολήπτης θα πρέπει να έχει συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Ειδικότερα το Γέφυρα 2 θα προβλέπει τα ακόλουθα ποσά κρατικής επιδότησης:
Εξυπηρετούμενα δάνεια: Για όσα δάνεια εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020 η επιδότηση για το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα φτάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης, το δεύτερο τρίμηνο στο 80% και το τρίτο τρίμηνο στο 70%.Μέγιστο ποσό επιδότησης θα είναι τα 600 ευρώ.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Για όσα δάνεια ήταν σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες τον Φεβρουάριο του 2020 προϋπόθεση θα είναι έχει προηγηθεί μια ρύθμιση με την τράπεζα. Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα φτάνει το 80%, το δεύτερο τρίμηνο στο 70% και το τρίτο τρίμηνο στο 60%. Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέλθει στα 500 ευρώ.

Δάνεια που έχουν καταγγελθεί: Και για τα δάνεια που τον Φεβρουάριο του 2020 είχαν καταγγελθεί, προϋπόθεση είναι να υπάρξει ρύθμιση ανάμεσα στον οφειλέτη και την τράπεζα. Η επιδότηση σε αυτή την περίπτωση το πρώτο τρίμηνο θα ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης, στο δεύτερο τρίμηνο στο 50% το τρίτο τρίμηνο στο 30%. Το ανώτερο ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr