Το νέο έντυπο Ε3 έχει νέους κωδικούς και ειδικό πίνακα για τις αποζημιώσεις που έλαβαν πέρυσι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω της πανδημίας. Στοχος είναι να υπάρχει πλήρης εικόνα ώστε να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από τις φορολογικές αρχές.

Στους νέους πίνακες οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν όλα τα ποσά που έλαβαν από τα μέτρα στήριξης, όπως και τα ποσά από την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ειδικότερα οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν μεταξύ άλλων: την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ενίσχυση που δόθηκε στους πληγέντες από τον κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, την αποζημίωση για τις μισθώσεις των τουριστικών καταλυμάτων, την ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοΐού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα, την επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και την ωφέλεια από την μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Οι αλλαγές

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή δηλώσεων έως και τις 27 Αυγούστου. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν να υποβάλλουν τη δήλωση τους τελευταία στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να καταβάλουν μαζί την πρώτη και τη δεύτερη δόση από τις συνολικά οκτώ. Αντίθετα όσοι υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέχρι και το τέλος Ιουλίου θα αποπληρώσουν τον φόρο κανονικά σε οκτώ δόσεις έως και το Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εφάπαξ καταβολή του φόρου θα έχει κέρδος 3% στους φορολογούμενους οι οποίοι όμως θα πρέπει να εξοφλήσουν το εκκαθαριστικό τους έως και το τέλος Ιουλίου.

Οι βασικές αλλαγές αφορούν:

1. Το σύστημα επιβολής φόρου με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης δεν έχει καταργηθεί, άρα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να προσέξουν ιδιαίτερα κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων τους προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια. Εξαίρεση αποτελούν όσοι ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων, οι οποίοι δεν θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια, αρκεί σε τουλάχιστον μια από τις δύο προηγούμενες χρονιές, να μην είχε υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος με το σύστημα αντικειμενικών δαπανών. Για αυτό το λόγο η δήλωση θα περιλαμβάνει ένα νέο κωδικό ο οποίος θα αφορά οσους απαλλαγή από τα τεκμήρια.

2. Το μέτρο των αποδείξεων δεν θα ισχύσει για αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα κινδυνεύουν για φέτος με «πέναλτι» φόρου 22% σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το 30% του πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει:

  • Για τους πληττόμενους φορολογουμένους (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι με πληττόμενο ΚΑΔ, εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας, εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν υποχρεωτικά κουρεμένα ενοίκια)
  • Για τους φορολογούμενους ηλικίας άνω των 60 ετών.

3. Φορολόγηση των εισοδημάτων του 2020 για πρώτη φορά με τον νέο εισαγωγικό συντελεστή 9% της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος. Το όφελος για καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ ανέρχεται σε 1.300 ευρώ. Επίσης πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται πλέον συντελεστής φόρου μειωμένος στο 28% από το 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου μειωμένος σε 36% από 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου μειώθηκε στο 44% από 45%.

4. Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκων στους μισθωτές.

5. Μειώνεται στο 55% για το 2022 η προκαταβολή φόρου για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και στο 70% για τις επιχειρήσεις.

6. Από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος εξαιρούνται τα έκτακτα εισοδήματα που καταβλήθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας (αγροτικές ενισχύσεις, επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημίωση ειδικού σκοπού, αποζημίωση για κουρεμένα ενοίκια).

7. Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπάνες για την ανακαίνιση-αναβάθμιση των κτιρίων. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

8. Προστίθεται νέος κωδικός για τους συνταξιούχους που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και θα φορολογηθούν με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός τους.

9. Οι κάθε είδους δωρεές, που πραγματοποιήθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους.

10. Προστίθεται νέος κωδικός στο Ε1 στο οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Πηγή: patrastimes.gr