Στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες) προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Πρόκειται για 21 θέσεις εργασίας, με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (Αρ. Πρωτ.:  43286).

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

  • Δ.Ε. Οδηγών αυτοκινήτων (επαγγελματικό δίπλωμα), ένα άτομο.
  • Υ.Ε. Εργατών Κοιμητηρίων (ταφής – εκταφής νεκρών), δέκα άτομα.
  • Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας Κοιμητηρίων, δέκα άτομα.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και λοιπά προσόντα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6» και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Βότση και Μαιζώνος 147 (ισόγειο), Τ.Κ. 26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. 2613610291, 235).

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, καθώς ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 25/9/2020 και λήγει την Δευτέρα 5/10/2020.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα διατίθεται στο σάιτ του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr).

Πηγή: patrastimes.gr