Μπορεί οι ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου να εκτοξεύθηκαν στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2020 λόγω της έκρηξης της πανδημίας του κορωνοϊού, ωστόσο η κάλυψή τους δεν επιβάρυνε δυσανάλογα το δημόσιο χρέος και οι πιέσεις απορροφήθηκαν εν πολλοίς από το ταμειακό απόθεμα του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2020.

Πρέπει να σημειωθεί πως το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης είναι υψηλότερο από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, κάτι που οφείλεται στο ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο περιλαμβάνει και τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό μέσω συμφωνιών επαναγοράς από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Από τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ προκύπτει πως η εικόνα όσον αφορά στη δομή του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης μεταβλήθηκε οριακά στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με πρώτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, στο τέλος Ιουνίου το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε σταθερό επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 96,5% του συνολικού χρέους%, όταν στο τέλος Μαρτίου αντιστοιχούσε στο 95,8% του συνολικού χρέους.

Ομοίως, στο τέλος Μαρτίου το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε κυμαινόμενο επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 4,2% του συνολικού χρέους, ενώ στο τέλος Ιουνίου μειώθηκε στο 3,5% του συνολικού χρέους.

Αυξημένο σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2020 ήταν το κομμάτι του χρέους που διαπραγματευόταν σε οργανωμένες αγορές. Αυτό αντιστοιχούσε στο 20,5% στο τέλος Ιουνίου 2020, από 19,1% στο τέλος Μαρτίου. Στο τέλος Ιουνίου 2020 το 98,9% του συνολικού χρέους ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ, όσο και στο τέλος Μαρτίου.

Από στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκύπτει πως τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και τα χρήματα που κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους μειώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020 σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2020.

Συγκεκριμένα, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 6,4 δισ. ευρώ, στα19,2 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2020, από 25,6 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2020. Το «μαξιλάρι ασφαλείας», δηλαδή ο λογαριασμός αποθεματικού προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου διατηρήθηκε στα 15,697 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα και οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι αυξήθηκαν από 69,09 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου στα 74,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Ειδικά τα έντοκα γραμμάτια αυξήθηκαν από τα 11 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου στα 12,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενδεικτικό της ανάγκης του Δημοσίου για ρευστότητα.

Αισθητή πτώση κατέγραψαν οι πράξεις repos που από 33,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2020 μειώθηκαν σε 30 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2020.

Πηγή: patrastimes.gr