Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών καταγράφει ήδη ζωή40 χρόνων. Είναι το Tμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής που διαθέτει υψηλής ποιότητας φοιτητές, άριστο επιστημονικό, εργαστηριακό και τεχνικό προσωπικό και εξαιρετικές εκπαιδευτικές/ερευνητικές και κτιριακές υποδομές.

Εχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξή του τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η σύγχρονη αντίληψη για τους βασικούς στόχους και τους σκοπούς του τμήματος αφορούν στην παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Τεχνολογίας Υπολογιστών στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων, στις τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία πληροφορίας, στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές, στα συστήματα και τον αυτόματο έλεγχο.

Πηγή: patrastimes.gr