Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη 487 συμβάσεων μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 15 Δήμων της Χώρας, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Με την αριθμ. 49918/5.8.2020 Υ.Α., προκαλείται δαπάνη ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων 4.567.086,00 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009, ως ισχύουν.

Δείτε τις προσλήψεις που εγκρίθηκαν για κάθε Δήμο:

ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αττικής Αγίας Βαρβάρας Δήμος 9
Αττικής Αγίου Δημητρίου Δήμος 37
Αττικής Παλαιού Φαλήρου Δήμος 50
Αττικής Περιστερίου Δήμος 46
Αττικής Πετρουπόλεως Δήμος 5
Αττικής Πειραιώς Δήμος 240
Αττικής Σαλαμίνας Δήμος 16
Αττικής Αχαρνών Δήμος 21
Αττικής Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δήμος 20
Αττικής Ασπροπύργου Δήμος 11
Αττικής Κυθήρων Δήμος 6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρεβέζης Πρέβεζας Δήμος 15
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Χανίων Καντάνου – Σελίνου Δήμος 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έβρου Σαμοθράκης Δήμος 2
Ημαθίας Νάουσας Δήμος 7
ΣΥΝΟΛΟ 487

Κάντε scroll για να δείτε όλο τον πίνακα

Πηγή: patrastimes.gr