Πέντε σχήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατασκευή και διαχείριση των 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, ένα εκ των οποίων θα λειτουργήσει στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π» έχουν γίνει αυτοψίες σε ακίνητα για την χωροθέτησή του με επικρατέστερη περιοχή την αρκτική πλευρά της Πάτρας.

Ο διαγωνισμός θα είναι διπλός και θα περιλαμβάνει ισάριθμες συστάδες κτιρίων συνολικού κόστους με ΦΠΑ 163 εκατ. € (ποσό χωρίς ΦΠΑ 131,5 εκατ. €). Στο πρώτο cluster περιλαμβάνονται έξι κέντρα κόστους 60,7 εκατ. € (χωρίς ΦΠΑ) και στο δεύτερο επτά κόστους 70,8 εκατ. € (χωρίς ΦΠΑ). Τα 13 κτίρια θα καλύψουν κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

ΟΙ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ»
Τα πέντε σχήματα που ενδιαφέρονται είναι τα μεγαλύτερα του κατασκευαστικού κλάδου, δηλαδή οι: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Αναθέτουσα αρχή είναι η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο που είχε εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 17 Σεπτεμβρίου του 2020. Πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών, στον οποίο θα έχει συμμετοχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση.

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Ο διαχωρισμός των κέντρων σε συστάδες έχει γίνει από την γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας με κριτήριο την γεωγραφική συνοχή μεταξύ διαφορετικών κτηρίων. Η Πάτρα έχει ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα που περιλαμβάνει έξι επιχειρησιακά κέντρα πολιτικής προστασίας στις περιφέρειες: Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική αξία της σύμβασης για την συγκεκριμένη ομάδα υπολογίζεται σε 60,7 εκατ. € δίχως ΦΠΑ, δίχως να λαμβάνεται υπ’ όψιν η πιθανή συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του έργου.
Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει επτά κέντρα πολιτικής προστασίας στις περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ανάπτυξη των 13 κτιρίων θα υλοποιηθεί ως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καλύπτοντας περίοδο έως 27 χρόνων, από τα οποία δύο έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα στη λειτουργία. Τα επιχειρησιακά κέντρα θα αποτελούνται από ισόγειο συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ., υπόγειο 1.460 τ.μ., περιλαμβάνοντας αίθουσα επιχειρήσεων, γραφεία περιφερειακού διοικητή και περιφερειάρχη, γραφεία των επικεφαλής εμπλεκόμενων φορέων, κοντρόλ ρουμ και αίθουσα συσκέψεων κρίσεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
Εκτός από τη χρηματοδότηση, τη μελέτη και κατασκευή των περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση και φύλαξή τους για χρονικό διάστημα 25 ετών. Στη συνολική αξία της σύμβασης σύμπραξης, η οποία θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 27 έτη, δεν περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου.

Πηγή: patrastimes.gr