Μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορεί να πληρωθεί ο φόρος του φετινού εκκαθαριστικού σημειώματος, αλλά υπάρχουν συνολικά, 6 εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής του. Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019, λήγει την Παρασκευή 28 Αυγούστου και οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, να πληρώσουν τις δύο δόσεις του φόρου εισοδήματος, που αναγράφει το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται, πως όσοι καθυστέρησαν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση (πάνω από 1 εκατ. ΑΦΜ) και την υπέβαλαν μετά την 29η Ιουλίου που έληξε η αρχική προθεσμία, πρέπει να πληρώσουν τις δόσεις του φόρου εισοδήματος, εκείνης του Ιουλίου και την τρέχουσα του Αυγούστου μαζί, μέχρι τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου.

Οι υπόλοιπες μηνιαίες δόσεις πληρώνονται στην τελευταία εργάσιμη μέρα των 6 μηνών που έπονται, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021. Αυτά ισχύουν για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν εμπρόθεσμα τον φόρο εισοδήματος. Όμως οι περισσότεροι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, το οποίο εντάθηκε λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τους έχοντες, όσο και για τις περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας η νομοθεσία παρέχει, εναλλακτικές δυνατότητες, εξόφλησης του φόρου, οι οποίες είναι:

  1. Η πληρωμή εφάπαξ του φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενο εξασφαλίζει μικρή έκπτωση 2%, η οποία και δεν αποτελεί αξιόλογο κίνητρο.
  2. Η πληρωμή εφάπαξ με έκπτωση 2%, των δόσεων που απομένουν. Π.χ. Πληρώθηκε η πρώτη δόση του φόρου τον Ιούλιο, αλλά μπορούν να εξοφληθούν εφάπαξ, οι υπόλοιπες επτά δόσεις μέχρι 31 Αυγούστου, με την έκπτωση 2%.
  3. Η πληρωμή του φόρου στις προβλεπόμενες από τον νόμο, δόσεις εξόφλησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του φόρου εισοδήματος. Ο αριθμός των δόσεων είναι 8 (από Ιούλιο έως και Φεβρουάριο του 2021) για όσους υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως και 29 Ιουλίου και 7 δόσεις για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους, μετά την 29η Ιουλίου. Η πρώτη δόση είναι διπλή για Ιούλιο και Αύγουστο και πληρώνεται έως 31 Αυγούστου 2020.
  4. Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση. Ενώ οι οκτώ δόσεις της πληρωμής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων δεν έχουν επιτόκιο, η πάγια ρύθμιση βαρύνεται με επιτόκιο το οποίο ανέρχεται σε 4,5% σε ετήσια βάση. Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 30 ευρώ.
  5. Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος σε 24 μηνιαίες δόσεις, με την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν δόσεις πληρωμής του φόρου σε περισσότερες από 12 δόσεις, θα βαρύνονται με προσαυξημένο επιτόκιο, περίπου 6%. Και σε αυτή την περίπτωση, το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 30 ευρώ.
  6. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα, να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος με πιστωτική κάρτα, καθώς οι τράπεζες προσφέρουν ειδικά πακέτα. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος εξοφλείται εφάπαξ και λαμβάνεται έκπτωση 2% ή ρυθμίζεται η πληρωμή των δόσεων από την τράπεζα, κάθε μήνα που λήγουν. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος γλιτώνει το κυνηγητό της Εφορίας για τα χρέη, αλλά αν καθυστερήσει την αποπληρωμή της κάρτας του, τότε τον κυνηγά η τράπεζα.

Πηγή: patrastimes.gr