Επτά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας της αγοράς πρόκειται να ενεργοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Πρόκειται για δράσεις, που θα εστιάσουν στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των αναπτυσσόμενων εταιρειών, των startups και των στρατηγικών επιχειρήσεων.

Τα συγκεκριμένα, χρηματοδοτικά εργαλεία, ξεκινούν με «κουμπαρά” 1,15 δισ. ευρώ, κεφάλαια τα οποία με τη μόχλευση, σύμφωνα με πηγές με γνώση εκτιμάται ότι το ποσό που θα «μοιραστεί” θα υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό των επόμενων μηνών περιλαμβάνεται η αύξηση της δημόσιας συμμετοχής στο Equifund, η λειτουργία ενός πιλοτικού προγράμματος επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων σε πρώιμο στάδιο, η δημιουργία συν-επενδυτικού κεφαλαίου για την προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών σε ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, και η παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στους τομείς της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και βασικών υποδομών.

Ποια είναι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Με κεφάλαιο 400 εκατ. ευρώ, το οποίο με τη μόχλευση αναμένεται να αγγίξει τα 3 δισ. ευρώ, θα ξεκινήσει η νέα δράση «Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα ενέργεια και κρίσιμων υποδομών”.

Για τη δημιουργία μηχανισμού για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας έργων (Project Preparation Facility) με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας και υλοποίησης επενδυτικών έργων υποδομής στρατηγικής προτεραιότητας, θα «ανοίξει” χρηματοδοτικό πρόγραμμα με αρχικό κεφάλαιο 50 εκατ. ευρώ.

Για τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος συν-επενδύσεων Επιχειρηματικών Αγγέλων (Business Angels) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, έχουν προϋπολογιστεί 25 εκατ. ευρώ.

Με «κουμπαρά” 100 εκατ. ευρώ θα ξεκινήσει το πρόγραμμα soft financing για νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ της δημοσίας συμμέτοχης στο Equifund, το οποίο συστάθηκε το 2016 και προικοδοτήθηκε αρχικά με 200 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Οι πόροι του Equifund μοχλεύουν επιχειρηματικά κεφάλαια με συντελεστή 5, δηλαδή δημιουργούν συνολικά πέντε φορές μεγαλύτερες επενδύσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι σήμερα χρηματοδότησης αφορά σε νεοφυείς επιχειρήσεις (early stage window) σε ποσοστό 44%, ενώ το 38% χρηματοδοτεί καινοτόμα και ερευνητικά επιχειρηματικά σχέδια (innovation window).

Στο πρόγραμμα «Συγχρηματοδότηση (δάνεια) μαζί με ελληνικά και ξένα πιστωτικά ιδρύματα σε στρατηγικού τομείς της ελληνικής οικονομίας” θα διοχετευθούν 400 εκατ. ευρώ.

Ενώ στο πρόγραμμα «Συν Επενδυτικό κεφάλαιο (co-investment facility) για προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών με στόχο γρήγορα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις” έχουν προϋπολογιστεί 100 εκατ. ευρώ.

capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr