Παρά το γεγονός ότι οι ροές προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία έχουν μειωθεί εξαιρετικά τους τελευταίους μήνες, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου παραμένει μεγάλος, καθώς εκκρεμούν 98.279 αποφάσεις. Η πλειονότητα αυτών είναι αποφάσεις πρώτου βαθμού (91.383), ενώ σε β΄ βαθμό εκκρεμούν 6.896 αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που παραμένουν στα ΚΥΤ (κέντραυποδοχής και ταυτοποίησης) των νησιών έχει μειωθεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, λόγω κυρίως των μεταφορών που έχουν γίνει στην ενδοχώρα, ωστόσο οι συνθήκες διαβίωσης για τους διαμένοντες δεν έχουν βελτιωθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο τρίμηνο από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε όλα τα καλοκαίρια μετά την προσφυγική κρίση του 2015, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά πολύ. Μάλιστα, οι συνολικά 1.300 μετανάστες που έφθασαν διά θαλάσσης σε αυτό το χρονικό διάστημα βγήκαν σχεδόν αποκλειστικά στη Λέσβο. Μόνο 8 άτομα έφτασαν στη Σάμο, ενώ μηδενικές ήταν οι ροές σε Χίο, Λέρο και Κω. Συγκριτικά το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου (Μάιος – Ιούλιος 2019) στα ελληνικά νησιά όπου υπάρχουν ΚΥΤ είχαν φτάσει 12.911 αιτούντες άσυλο.

 Από τον Μάιο έως και το τέλος Ιουλίου από τα νησιά είχαν μεταφερθεί στην ενδοχώρα 9.680 άτομα συνολικά κυρίως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες οι οποίοι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα μήνα μετά την επίδοση της απόφασης πρέπει να φύγουν από τα ΚΥΤ (το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δομές φιλοξενίας). Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στην πλατεία Βικτωρίας καθώς δεν είχαν πού να μείνουν, με αποτέλεσμα περίπου 650 εξ αυτών να μεταφερθούν εκ νέου στη δομή φιλοξενίας στον Ελαιώνα προκειμένου να λυθεί έστω πρόσκαιρα το πρόβλημα. Πάντως, ο πληθυσμός αιτούντων άσυλο στα νησιά μειώθηκε σημαντικά. Στις 31/7 διέμεναν 26.132 άτομα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όταν 1/1/2020 οι διαμένοντες είχαν φτάσει τις 38.534.

Eπίσης, συνολικά τον Ιούλιο και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που δημιουργεί η COVID-19, 1.030 μετανάστες αναχώρησαν από τη χώρα για τις πατρίδες τους ή για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: patrastimes.gr