Η ώρα για την πληρωμή της Εφορίας έφτασε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου οι φορολογούμενοι που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ή να τον εξοφλήσουν εφάπαξ, λαμβάνοντας έκπτωση 2%. Ο αριθμός των δόσεων είναι 8, αλλά έως το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να πληρωθούν δύο δόσεις μαζί. Η τελευταία δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Τον Σεπτέμβριο ξεκινά και η πληρωμή του φετινού ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος ακινήτων θα πρέπει να πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις έως και το τέλος Φεβρουαρίου. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τους φόρους με πιστωτική κάρτα, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων άτοκων δόσεων των τραπεζών. Υπάρχει διαθέσιμος αναλυτικός οδηγός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις πληρωμές φόρων.

1. Ποιες οφειλές Δημοσίου μπορώ να πληρώσω μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΛΤΑ («Φορείς Είσπραξης»);

Στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ εισπράττονται τα δημόσια έσοδα που αφορούν σε:

α. Βεβαιωμένες οφειλές σε ΔΟΥ, ρυθμισμένες ή μη, με τη χρήση της «Ταυτότητας Οφειλής» (Τ.Ο.) ή της «Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής» (ΤΡΟ), οι οποίες εκδίδονται για κάθε χρέος και το ακολουθούν μέχρι την εξόφλησή του.

β. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, με τη χρήση του «Κωδικού Πληρωμής», που εκδίδεται από τη σχετική δικτυακή εφαρμογή.

γ. e-Παράβολο, με τη χρήση του «Κωδικού Πληρωμής», που εκδίδεται από τη σχετική δικτυακή εφαρμογή.

δ. Δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία.



2. Ποιοι είναι οι φορείς στους οποίους μπορώ να πληρώνω τις οφειλές μου στο Δημόσιο;

Οι φορείς είσπραξης είναι οι ακόλουθοι:
– Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
– Alpha Bank Α.Ε.
– Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ Bank
– Τράπεζα Eurobank – Ergasias Α.Ε.
– Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας
– Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών
– Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
– Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
– Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου
– Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
– Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
– Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
– Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
– Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
– Τράπεζα της Ελλάδος
– Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
– HSBC Bank Plc
– Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

3. Mε ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω τις οφειλές μου στα πιστωτικά ιδρύματα;

i. Εάν είστε πελάτης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

α. Μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από την τράπεζά σας (e-banking, phone banking, ATM, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού αρχείου των τραπεζών). Η εν λόγω συναλλαγή δεν βαρύνεται με προμήθεια.

β. Στο ταμείο του καταστήματος της τραπέζης με απευθείας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας. Η εν λόγω συναλλαγή βαρύνεται με προμήθεια η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν είστε: α) άνω των 70 ετών, β) σε δικαστική συμπαράσταση, γ) με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω δ) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων που δεν βαρύνεται με προμήθεια.

ii) Εάν δεν είστε πελάτης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

α. Με κατάθεση μετρητών μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ-APS) των τραπεζών. Η εν λόγω συναλλαγή δεν βαρύνεται με προμήθεια.

β. Στο ταμείο του καταστήματος της τραπέζης με κατάθεση μετρητών. Η εν λόγω συναλλαγή βαρύνεται με προμήθεια η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.

4. Σε ποιες περιπτώσεις οι συναλλαγές δεν βαρύνονται με προμήθεια;

Δεν θα πληρώσετε προμήθεια εάν:

i) Διενεργήσετε τη συναλλαγή μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM, ηλεκτρονικού αρχείου της τράπεζας στην οποία είστε πελάτης.
ii) Διενεργήσετε τη συναλλαγή καταθέτοντας μετρητά μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/APS) των τραπεζών.
iii) Διενεργήσετε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων των τραπεζών με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού με σκοπό την πληρωμή μη ρυθμισμένου ΕΝΦΙΑ ή μη ρυθμισμένου Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) και ταυτόχρονα ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:
α. άνω των 70 ετών
β. σε δικαστική συμπαράσταση
γ. με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω
δ. κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή.
iv) Διενεργήσετε συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων για πληρωμή μέσω
καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών βάσει Ενημερότητας
ή Βεβαίωσης Οφειλής.
v) Διενεργήσετε συναλλαγή με χρήση καρτών πληρωμών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τaxisnet στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις ΔΟΥ και τελωνεία.

Για τις ανωτέρω συναλλαγές η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την πληρωμή της προμήθειας των τραπεζών.

5. Είμαι 75 ετών και θέλω να πληρώσω τη μη ρυθμισμένη οφειλή μου ΕΝΦΙΑ. Ποιες είναι οι δυνατότητές μου προς πληρωμή, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθώ με επιπλέον προμήθεια;

Προκειμένου να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον προμήθεια, μπορείτε να:

α. Διενεργήσετε τη συναλλαγή μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM
της τράπεζας στην οποία είστε πελάτης.
β. Διενεργήσετε τη συναλλαγή καταθέτοντας μετρητά μέσω των Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/APS) των τραπεζών.
γ. Επειδή εμπίπτετε σε μία από τις τέσσερις ομάδες φυσικών προσώπων (βλ. ως άνω απάντηση στην ερώτηση 4.iii), μπορείτε να διενεργήσετε τη συναλλαγή στα ταμεία των καταστημάτων της τράπεζάς σας με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού.
δ. Διενεργήσετε τη συναλλαγή με χρήση καρτών πληρωμών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τaxisnet στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ.

6. Ποιες κάρτες γίνονται αποδεκτές από το σύστημα πληρωμών μέσω Taxisnet;

Το σύστημα πληρωμών μέσω Taxisnet δέχεται κάρτες πληρωμών έκδοσης των Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζας Eurobank Ergasias, Τράπεζας Πειραιώς, Attica Bank, HSBC, καθώς και των Συνεταιριστικών Tραπεζών. Η αποδοχή της πληρωμής μέσω των καρτών πληρωμών των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων εξαρτάται από την πιστοδοτική πολιτική κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Πηγή: patrastimes.gr