Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, τη διευκόλυνση των αποφοίτων τους να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και στηρίζει την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί ο θεσμός της Μαθητείας, όπου οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί μετά από εξετάσεις σε πιστοποίηση των γνώσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Ο θεσμός του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2016-2017 μέχρι και σήμερα (Α,Β,Γ,Δ Φάση) έχει θετική ανταπόκριση από φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της περιοχής μας και θα συνεχιστεί για την περίοδο 2020-2021 (Ε Φάση).

Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να στηρίξετε το θεσμό της Μαθητείας επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων, με την προσφορά θέσεων Μαθητείας για την περίοδο 2020- 2021.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται για Μαθητεία από τα ΕΠΑΛ της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί .

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

3. Γραφικών Τεχνών

4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

8. Αισθητικής Τέχνης

9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

10. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

11. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

12. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

13. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

14. Τεχνικός Οχημάτων

15. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

16. Βοηθός Νοσηλευτή

17. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

18. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

20. Κομμωτικής Τέχνης

21. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

22. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)

23. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Πληροφορίες για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, http://www.dide.ach.sch.gr, Ραβασόπουλος Γιώργος, 2610465882.

Πηγή: patrastimes.gr