Νέα παράταση λόγω κορωνοϊού, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021 για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Eιδικότερα, η εκκαθάριση των δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών θα γίνει με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Αναλυτικά τι αναφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο και αφορά στην παράταση της προθεσμίας για τα αδήλωτα τετρεγωνικά:

Παρατείνεται από τη λήξη της (31.1.2021) έως 31.3.2021, i) η προθεσμία εκκαθάρισης, από τις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού και ii) η καταληκτική ημερομηνία απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υποβοήθηση του έργου των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, μέσω της εφαρμογής tetragonika.govapp.gr παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ.

Πηγή: patrastimes.gr