Στις 4 Φεβρουαρίου 2021 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει την καταγγελία της Intermed AΒΕΕ κατά της Frezyderm για την αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων.

Όπως αναφέρει το “ΑΠΕ – ΜΠΕ” σύμφωνα με την εισήγηση, σε ό,τι αφορά στην καταγγελία, τα ευρήματα δεν δείχνουν προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς, αλλά επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού διαπιστώνεται περιορισμός των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των εξουσιοδοτημένων ελλήνων λιανεμπόρων του δικτύου της Frezyderm, αλλά και των χονδρικών εξαγωγικών πωλήσεων, ενεργητικών και παθητικών, προς επιλεγμένους διανομείς του δικτύου της, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, εμποδίζονται ενδεχόμενες πωλήσεις των εξουσιοδοτημένων ελλήνων λιανεμπόρων προς τις ελληνικές φαρμακαποθήκες/μέλη του  επιλεκτικού δικτύου διανομής της Frezyderm που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο εμπορίας (χονδρική).

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και Εξέταση της καταγγελίας της εταιρείας INTERMED ΑΒΕΕ, για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, από την εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ, στην σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 4 Φεβρουαρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της καταγγελίας της εταιρείας INTERMED ΑΒΕΕ στην σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας εν γένει καλλυντικών προϊόντων, ειδών προσωπικής και βρεφικής περιποίησης, «παραφαρμακευτικών» και άλλων συναφών προϊόντων,  για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, από την εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, δεν διαπιστώνεται  εις βάρος της καταγγελλόμενης εταιρείας FREZYDERM ΑΒΕΕ, δια συγκεκριμένων προωθητικών της ενεργειών προς φαρμακεία, η εξ αντικειμένου περιοριστική πρακτική του καθορισμού τιμών μεταπώλησης και της εναρμονισμένης πρακτικής καθορισμού τιμών μεταξύ των διανομέων, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Επίσης, δεν διαπιστώνεται η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την καταγγελλόμενη εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ στην σχετική αγορά. Ως εκ τούτου παρέλκει η εξέταση του ζητήματος της τυχόν καταχρηστικότητας της συμπεριφοράς της κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ δια των ως άνω, συγκεκριμένων προωθητικών της ενεργειών προς φαρμακεία.

Επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ωστόσο, διαπιστώνεται περιορισμός, δια συγκεκριμένων συμβατικών όρων, των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των εξουσιοδοτημένων ελλήνων λιανεμπόρων του επιλεκτικού δικτύου της ελεγχόμενης εταιρείας FREZYDERM ΑΒΕΕ, αλλά και των χονδρικών εξαγωγικών τους πωλήσεων, ενεργητικών και παθητικών, προς επιλεγμένους διανομείς του δικτύου της, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, με τους ως άνω συμβατικούς όρους, εμποδίζονται ενδεχόμενες πωλήσεις των εξουσιοδοτημένων ελλήνων λιανεμπόρων προς τις ελληνικές φαρμακαποθήκες/μέλη του  επιλεκτικού δικτύου διανομής της ελεγχόμενης εταιρείας FREZYDERM ΑΒΕΕ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο εμπορίας (χονδρική).

Οι εν λόγω πρακτικές διαπιστώνεται στην Εισήγηση ότι προκαλούν εμπόδια στην ενοποίηση των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτείνοντας τη στεγανοποίηση σε επίπεδο εθνικών αγορών, αλλά και αμβλύνουν τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό, καθώς, περιορίζουν, λόγω της παρεμπόδισης των διασταυρούμενων πωλήσεων, την αξιοποίηση από τα μέλη του επιλεκτικού δικτύου των τυχόν αποκλίσεων μεταξύ τους ως προς τις τιμές πώλησης των προϊόντων από μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας FREZYDERM ΑΒΕΕ, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι διακρίσεις ως προς τις τιμές επί βλάβη του καταναλωτή κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ..

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Πηγή: patrastimes.gr