Υπό την απειλή των διασταυρώσεων θα τελούν πλέον οι επιχειρήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιούν προαιρετικά στην αρχή αλλά υποχρεωτικά στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Την προειδοποίηση αυτή απευθύνει η ΑΑΔΕ, μέσα από τον νέο Οδηγό που εξέδωσε και με τον οποίο εξηγεί τη διαδικασία λειτουργίας και χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData, η οποία ξεκινά σε λίγες μέρες, από τις 20 Ιουλίου.

Στον Οδηγό η ΑΑΔΕ εξηγεί τι είναι και πώς λειτουργεί η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, τους υπόχρεους, καθώς και τους χρόνους διαβίβασης των στοιχείων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

 1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
 2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Επίσης, στα Ηλεκτρονικά Βιβλία:

 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών
 • Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
 • Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

Οι διασταυρώσεις

Σε ότι αφορά στις διασταυρώσεις, που θα διενεργεί η ΑΑΔΕ, αυτές θα είναι αυτόματες πλέον και πολύ εύκολες, αφού τα βιβλία θα τηρούνται ηλεκτρονικά στο Taxisnet και η πρόσβαση των ελεγκτών στα δεδομένα αυτά θα είναι άμεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τελευταία ερώτηση του Οδηγού της ΑΑΔΕ, στην οποία αναφέρει ότι: «η ΑΑΔΕ και μετά η λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αντιπαραβάλλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα».
Το ερώτημα είναι, τι οφείλει να κάνει η επιχείρηση, αναφορικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων; Και η ΑΑΔΕ απαντά ότι:

 1. Η οντότητα υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία.
 2. Ως προς τα έσοδά της, υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις όλων των Παραστατικών που έχει εκδώσει, για τη διασταύρωση με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων της.
 3. Ως προς τα έξοδα της η οντότητα υποχρεούται να διαβιβάσει τα μη αντικριζόμενα παραστατικά
 4. Η ΑΑΔΕ και μετά η λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αντιπαραβάλλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Με τη συσχέτιση των λογιστικών αρχείων των οντοτήτων και των ηλεκτρονικών βιβλίων της πλατφόρμας, οι οντότητες θα γνωρίζουν:

 • ποια παραστατικά είναι στο Αναλυτικό Βιβλίο και δεν τα έχουν παραλάβει, ούτως ώστε να τα αναζητήσουν,
 • ποια παραστατικά έχουν καταχωρήσει στα λογιστικά τους αρχεία και δεν βρίσκονται στο Αναλυτικό Βιβλίο, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριζόμενη διαδικασία

Επισημαίνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στη Λήπτρια οντότητα να μην αναγνωρίζει – αποδέχεται παραστατικό που έχει ενημερώσει το Αναλυτικό Βιβλίο της στο σκέλος των Εξόδων.

Ολόκληρος ο Οδηγός της ΑΑΔΕ εδώ

Πηγή: patrastimes.gr