Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Αυτό προβλέπει η απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο κάθε δικαιούχος μπορεί μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2021 να υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Παράλληλα, «για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ ( Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη) που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία».

Με τις τροποποιήσεις αυτές, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, παρέχεται επιπλέον χρόνος στις επιχειρήσεις για να υποβάλουν το εν λόγω απαραίτητο πιστοποιητικό, ενώ διευκολύνεται η διαδικασία αναζήτησης και έκδοσής του μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

Πηγή: patrastimes.gr