Η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει ανατροπές στον χάρτη της κτηματαγοράς, λόγω των αλλαγών που έχει προκαλέσει η πανδημία στις συνήθειες, τη νοοτροπία και τις ανάγκες των πολιτών σε συνδυασμό με τα έργα ανάπτυξης και υποδομών μεγάλης εμβέλειας που έχουν δρομολογηθεί, με κυριότερο το έργο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας στην παρούσα συγκυρία είναι σημαντικό να προταχθούν ενέργειες για τη στήριξη μιας γρήγορης και δυναμικής ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν «κατ’ ελάχιστον τη βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις πράξεις αγοραπωλησιών, που έχουν αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα πολλών πράξεων και επενδύσεων».

Τα έργα μεγάλης εμβέλειας (π.χ. Ελληνικό) είναι πιθανόν να αναδιαμορφώσουν ή και να μετατοπίσουν χωρικά τη ζήτηση τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Η αλλαγή στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των χρηστών λόγω πανδημίας, καθώς και τα έργα ανάπτυξης και υποδομών που έχουν δρομολογηθεί, θα αναδείξουν νέους τομείς επενδυτικού ενδιαφέροντος, μεταβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό τις υφιστάμενες ισορροπίες.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται αύξηση της προσφοράς, μέσω πλειστηριασμών των ακινήτων τα οποία αποτελούν εξασφαλίσεις στα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί ή τιτλοποιηθεί.

Η αγορά κατοικιών διατηρεί σχετική ανθεκτικότητα, η οποία επιβεβαιώνεται από τους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των τιμών.

Η οικοδομική δραστηριότητα κατοικιών συνεχίζει να ενισχύεται ειδικά στην Αττική, ενώ αύξηση καταγράφουν οι επενδύσεις σε κατοικίες (αύξηση 15,6% το 2020, έναντι μικρής αύξησης κατά 0,4% το 2019).

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στην οργανωμένη-εξειδικευμένη κατοικία εισοδήματος, τις φοιτητικές εστίες και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και προς τους αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σημαντικές επενδύσεις υλοποιούνται ήδη, ή προγραμματίζονται για το 2021, σε τουριστικά ακίνητα, σε χρήσεις υψηλότερου επιχειρηματικού κινδύνου, όπως εμπορικά κέντρα και πάρκα, θεματικά πάρκα και χώρους αναψυχής, αλλά και σε χρήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες περίθαλψης, παιδείας κ.λπ.

Το 2020, οι καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα για την αγορά ακινήτων ανήλθαν σε 874,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.449,5 εκατ. ευρώ για το 2019, μειωμένες κατά 39,6% σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο, η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό μερίδιο των ξένων άμεσων επενδύσεων, 28,0% του συνόλου για το 2020, έναντι 32,3% για το 2019.

Πηγή: patrastimes.gr