Εικοσιτρείς κρίσιμες υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου,αφού από την 1η Μαρτίου ο νόμος θα εφαρμοστεί για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.

Στο υπουργείο Οικονομικών ξεκινά αυτή την εβδομάδα η εντατική προετοιμασία για τη σύνταξη των αποφάσεων με τη συμμετοχή των υπουργείων Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Εργασίας των τραπεζών και των servicers,ώστε κατά τις επαφές με τους θεσμούς που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 9ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης να δοθούν τα πρώτα δείγματα γραφής από την ελληνική πλευρά.

Αλλωστε κυβέρνηση και τράπεζες προέκριναν την κατάτμηση εφαρμογής του πλαισίου σε δυο χρόνους,προκειμένου να περιοριστούν οι αντιδράσεις των θεσμών για τη μη τήρηση σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Ομως τόσο οι τράπεζες όσο και η PWC που έχει τον ρόλο συμβούλου του Δημοσίου τοποθετούν την πλήρη εφαρμογή του Πτωχευτικού μεταξύ Ιουνίου – Οκτωβρίου, με το πιο ρεαλιστικό σενάριο να είναι αυτό του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις του πτωχευτικού, ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τις τράπεζες σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών. Ταυτόχρονα, ο νέος κώδικας φερεγγυότητας δίνει τη δυνατότητα της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με την υποβολή αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών φορέων (τράπεζες και servicers). Oι επιχειρήσεις μπορούν, επίσης, να προσφύγουν στη διαδικασία της εξυγίανσης, για την οποία απαιτείται η συναίνεση δύο κατηγοριών πιστωτών, αυτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και των υπολοίπων πιστωτών, σε ποσοστό 50% της κάθε κατηγορίας.

Πηγή: patrastimes.gr