υντονισμένες προσπάθειες καταβάλει τον τελευταίο καιρό η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση των ευαίσθητων μορφών ζωής (κυρίως αμφιβίων και ερπετών) που φιλοξενούνται στην περιοχή του Πλατανόδασους στις εκβολές του Χαράδρου, όπου ο Δήμος Πατρέων εκτελεί έργα διαμόρφωσης του χώρου για ήπια αναψυχή, μιας και δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για τις εργασίες που γίνονται.

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου με επιστολή μας στον Αντιδήμαρχο έργων κ. Κορδά, τονίσαμε πως η εκτέλεση έργων καθαρισμού για την διαμόρφωση επισκέψιμου πάρκου και πάρκινγκ επισκεπτών στο Πλατανοδάσος έχει επιπτώσεις στην επιβίωση των αμφιβίων που ζουν εκεί (πρασινόφρυνων και κοινών βατράχων), ειδών διεθνώς απειλουμένων.

 

Δεδομένων των κινδύνων από τις εργασίες που εκτελούνται στην περιοχή ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή:

  • Να διατηρηθούν οπωσδήποτε οι νερόλακκοι που έχουν φυσικά σχηματιστεί διότι σε αυτούς αποτίθενται τα αυγά των αμφιβίων.
  • Να μη γίνει επίστρωση του τμήματος που βρίσκεται σε επαφή με την ακτή του χαλικόστρωτου πάρκινγκ, διότι διαπιστώσαμε και εκεί αναπαραγωγική δραστηριότητα.
  • Να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης και πρακτικής παρεμπόδισης της κίνησης οχημάτων εντός των εσωτερικών δρόμων του Πλατανοδάσους και να επιτρέπεται μόνο κίνηση πεζών.

Μέλη της ΟΙΚΙΠΑ που παρακολουθούσαν την κατάσταση καθημερινά, έχουν καταγράψει πρόσφατους θανάτους από πάτημα οχήματος μεγάλου αριθμού ενήλικων πρασινόφρυνων, που μας προκαλεί εντονότατη ανησυχία.

Έτσι με νεότερη επιστολή μας προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Χρ. Κορδά (Έργων) και Ν. Ασπράγγαθο (Περιβάλλοντος) ζητήσαμε επιτακτικά, ο χώρος που έχει διαπλατυνθεί και χαλικοστρωθεί παράλληλα στην ακτογραμμή να μη χρησιμοποιηθεί σαν χώρος στάθμευσης και να περιφραχθεί με σταθερά στοιχεία για όλο το έτος, ώστε να αποκατασταθεί η βλάστηση φυσικά με την πάροδο του χρόνου και να διατηρηθούν οι νερόλακκοι. Σε ορισμένα δε σημεία του χώρου θα πρέπει να γίνει εκσκαφή προκειμένου να αποκατασταθούν οι φυσικές πηγές και οι νερόλακοι που προϋπήρχαν (την εν λόγω περιοχή μέλη της ΟΙΚΙΠΑ περιέφραξαν με πρόχειρα μέσα για προστασία των γυρίνων).

Ενημερώσαμε επίσης το Δήμο για την ανάγκη περίφραξης και προστασίας των εποχιακών νερόλακων πλησίον των εκβολών του Χαράδρου απ’ την πλευρά του Καστελόκαμπου, μιας και η πρόχειρη περίφραξη που τοποθέτησαν μέλη της ΟΙΚΙΠΑ με την βοήθεια της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας, παραβιάστηκε δυο τουλάχιστον φορές από τροχοφόρα γι’ αυτό και επιβάλλεται η τοποθέτηση μόνιμων τσιμεντένιων blocks.

Πέραν όμως της αλληλογραφίας και με πρωτοβουλία της ΟΙΚΙΠΑ, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο με τη συμμετοχή του Δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, των αρμοδίων Αντιδημάρχων Χρ. Κορδά και  Ν. Ασπράγγαθου και μελών της ΟΙΚΙΠΑ, το Σάββατο 17-4-2021 όπου είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε επί τόπου τη Δημοτική αρχή για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την προστασία των αναπαραγόμενων εκεί αμφιβίων, κύρια μέσω του αποκλεισμού κίνησης τροχοφόρων στους χώρους αναπαραγωγής.

Ζητήσαμε επίσης να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες που θα  γνωστοποιούν στους επισκέπτες για τα είδη που ζουν εκεί και την ανάγκη προστασίας τους ενώ παράλληλα θα απαγορεύουν στα τροχοφόρα να διασχίζουν αυτή τη ζώνη, όπως επιβάλλει εξάλλου η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του Δήμου δέχτηκαν να εξετάσουν θετικά τις προτάσεις της ΟΙΚΙΠΑ, ώστε το υπό διαμόρφωση πάρκο να προσφέρει αναψυχή στους συμπολίτες μας  χωρίς να υποβαθμίζονται  τα οικολογικά του χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας να τονίσουμε πως σε περιοχές με φυσική βλάστηση και με  ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά, (όπως αυτή του Πλατανόδασους), πρέπει να προηγείται η εκπόνηση  μελέτης πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, όσο ήπια και αν είναι.

 

Αναλυτική σημείωση για τα προστατευόμενα, εντοπισθέντα και πρόσφατα είδη:

 

Πρασινόφρυνος (Bufotesviridis). Προστατεύεται από:

 

  • Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, “Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας”. Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας. Επιπλέον προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών”, καθώς επίσης από τη Σύμβαση της Βέρνης (Παραρτήμα II), “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης”.

 

Βαλτοβάτραχος (Pelophylaxkurtmuelleri)Προστατεύεται από:

 

  • Σύμβαση της Βέρνης “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης” όπου συγκαταλέγεται στο Παράρτημα III.

 

Ελληνικός τρίτωνας (Lissotritongreacus)Προστατεύεται από:

 

  • Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμόν 67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών”, καθώς επίσης και στο Παράρτημα III της Σύμβασης της Βέρνης (Παραρτήματα II & III), “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σβελτοβάτραχος (rana dalmatina) Προστατεύεται από:

 

  • τη Σύμβαση της Βέρνης και το π.δ. 67/1981

Πηγή: patrastimes.gr