Κάθε άλλο παρά ικανοποιημένο είναι το Σωματείο «Ιπποκράτης», από το πως εξελίχθηκε η συνάντηση του Δ.Σ με την Διοίκηση, μια συνάντηση μετά από  πρωτοβουλία των εκπροσώπων των νοσοκομείων.

«Στη συνάντηση μας αυτή, όπου παραβρέθηκαν σχεδόν όλα τα μέλη του Δ.Σ, τέθηκαν τα εξής ζητήματα:

1. Κατ΄ αρχήν το ζήτημα των σχέσεων και της συνεργασίας, Σωματείου και Διοίκησης, όπου ξεκαθάρισε το θόλο τοπίο που υπήρξε, η που πήγαινε να δημιουργηθεί, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

2. Οι μετακινήσεις Προσωπικού, οι απαράδεκτες πρακτικές και μη σύννομες διαδικασίες που εφαρμόζονται και που προσβάλλουν όλους μας, η σοβαρή παράβαση που διαπράττεται σε ότι αφορά την μη έκδοση των σχετικών ημερήσιων γι΄ αυτές, ειδικά και αποκλειστικά στην Νοσηλευτική υπηρεσία και γενικά η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ των Νοσηλευτικών τμημάτων, η ΚΑΤΑΝΟΜΗ του Προσωπικού σ’ αυτά και η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των Συναδέλφων με προβλήματα υγείας.

3. Οι πρόσφατες περικοπές των αναρρωτικών αδειών, όπου καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, όπου η Διοίκηση ακόμη μια φορά και πάλι φάνηκε θετική.

4. Οι Στολές και τα παπούτσια κλπ άλλες υποχρεώσεις της υπηρεσίας προς τους Συναδέλφους μας, αίτημα που η Διοίκηση θα εξετάσει αναλόγως των οικονομικών της δυνατοτήτων, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.

5. Η λειτουργία του ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που ακόμα εκκρεμεί και οι εξωνοσοκομειακοί παράγοντες που για δικούς τους πελατειακούς λόγους μπλοκάρουν την λειτουργία του, με τεράστιες επιπτώσεις στο Νοσοκομείο και τους Συναδέλφους μας, όπου δυστυχώς δεν υπήρξε από την Διοίκηση καμία νεώτερη ουσιαστική απάντηση.

6. Ο οργανισμός και η διόρθωση των λαθών, που εκκρεμούν, εκκρεμότητες που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.

7. Τα ζητήματα των επανατοποθετήσεων των Συναδέλφων μας στις θέσεις ευθύνης του Νοσοκομείου, στα πλαίσια του νέου οργανισμού που ήδη έχει εφαρμοστεί και λειτουργεί.

8. Η απαράδεκτη διαχείριση της λίστας των συμμετεχόντων στην ΧΟΡΗΓΙΑ ΝΙΑΡΧΟΥ, όπου η Διοίκηση αποποιήθηκε των ευθυνών, γνωστοποιώντας μας ότι βρέθηκε δέσμια του αριθμητικού περιορισμού της 6ης Υ.Πε, κάτι που δεν απορρέει από την σχετική νομοθεσία, όπου παράλληλα δέχθηκε, όπως είπε και το απαράδεκτο τελεσίγραφο, η μου στέλνεις τόσους η εξαιρείστε από την διαδικασία, πρακτικές απαράδεκτες και σαφώς καταδικαστέες.

9. Η κατάσταση στην Β΄ Παθολογική, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκεί Συνάδελφοί μας και η εκκρεμούσα σχετική συνάντηση, που προσδιορίστηκε για την επόμενη ημέρα. Μια συνάντηση που έγινε τελικά με την παρουσία αντιπροσωπείας των Συναδελφισσών αυτού του χώρου, όπου είχαμε ένα καλό κλίμα και μια πρώτη θετική εξέλιξη επί των αιτημάτων τους.

Σε γενικές γραμμές απ’ αυτήν την συνάντηση, που έγινε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και σοβαρό επίπεδο διαλόγου, δεν είχαμε κάποια θετικά αποτελέσματα επί των αιτημάτων που θέσαμε, όπως φαίνεται και από τα προαναφερθέντα, αν και τα προβλήματα ήταν γνωστά στη Διοίκηση μέσω των σχετικών επιστολών μας, ωστόσο ειπώθηκαν τόσα πολλά και αναλύθηκαν όλες οι πτυχές και οι παράμετροι, όπως η περίπτωση των επανατοποθετήσεων, όπου έγινε ευρεία αναφορά των αναρμόδιων παρεμβάσεων που γίνονται από την νομική υπηρεσία της 6ης Υ.Πε, που ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν οι τρόποι και οι διαδικασίες της άμεσης αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων που δεν είναι και τα μόνα που αντιμετωπίζουμε. Βάσει αυτών των απαντήσεων και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ του Σωματείου μας, άμεσα θα προχωρήσουμε σε συγκέντρωση προϊσταμένων και βεβαίως σχετική Γενική Συνέλευση κλπ άλλες διαδικασίες, για την επίτευξη των στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από την επίλυση των προβλημάτων μας.»

Πηγή: patrastimes.gr