Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, οι πολίτες δεν χρειάζεται να ”στήνονται” στις ουρές από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως γινότανε δηλαδή πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού.

Μέσα λοιπόν από την άνεση του σπιτιού του, και από έναν υπολογιστή ή smartphone, θα μπορεί να υποβάλει την αίτηση με τους κωδικούς από το Taxisnet στην Ψηφιακή Πύλη gov.gr.

 Τα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας αντλούνται από τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι παραμένει σε ισχύ και η δυνατότητα βεβαίωσης της ιδιότητας μονίμου κατοικίας από τον οικείο δήμαρχο εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική έκδοσή της.

Πηγή: patrastimes.gr