Δραστικές αλλαγές στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για το προσωπικό του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συμπεριλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπεται ο θεσμός του «συμβούλου ακεραιότητας», στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι υπάλληλοι για περιστατικά κατάχρησης εξουσίας, καταπάτησης της νομοθεσίας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά και σεξουαλικής παρενόχλησης. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση των αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων και των περιφερειών, ενώ συμπεριλαμβάνονται πολλές ακόμη διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τους ΟΤΑ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε κάθε υπουργείο (με εξαίρεση τα υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) θα συσταθεί αυτοτελές γραφείο συμβούλου ακεραιότητας (ΑΓΣΑ), το οποίο θα υπάγεται ως οργανική μονάδα στον υπουργό. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η σύσταση μητρώου συμβούλων ακεραιότητας, το οποίο αναρτάται δημοσίως και στο οποίο μπορούν να εγγραφούν δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι.

Οπως προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο, η οικονομική επιτροπή του δήμου ή της περιφέρειας αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού αλλά και για την αναπροσαρμογή των τελών των κοιμητηρίων. Επίσης αποφασίζει για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων και κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να αλλάξουν τον προϋπολογισμό τους εξαιτίας του κορωνοϊού.

Πηγή: patrastimes.gr