Κατατέθηκε σήμερα 18 Ιουλίου το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο Τέλος Ταξινόμησης και την Τρίτη 21 Ιουλίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.

Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων εισαγωγέων αλλά και εμπόρων αυτοκινήτων βάζουν τα δύο νομοσχέδια που περιλαμβάνουν τις αλλαγές στο  θα ψηφιστεί την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Όπως είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση η φορολογία στα αυτοκίνητα γίνεται δικαιότερη και βέβαια σταματούν να εισάγονται τα «σαπάκια» στην Ελλάδα με βασικό στόχο την ανανέωση του παλαιού στόλου των οχημάτων καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας διαθέτει έναν από τους γηραιότερους, πιο επικίνδυνους και άκρως ρυπογόνους στόλους οχημάτων στην ΕΕ.

Ειδικότερα όπως είχε δημοσιεύσει πρώτο το Newsauto.gr το όφελος για τους καταναλωτές στα καινούρια αυτοκίνητα θα είναι σημαντικό καθώς θα αποκτούν αυτοκίνητα με πολύ πλουσιότερο εξοπλισμό χωρίς να αυξάνεται η τιμή των αυτοκινήτων που θέλουν να αποκτήσουν. Ο λόγος εστιάζεται στην κλιμακωτή επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης.

Στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αλλάζουν επίσης ριζικά τα δεδομένα καθώς όσο πιο νέο σε ηλικία είναι το όχημα τόσο χαμηλότεροι δασμοί επιβάλλονται.

Παράλληλα το επίμαχο άρθρο 9 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνει πλήρως τα ρεπορτάζ του «Newsauto.gr» σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων!

Ειδικότερα όπως αναγράφει το άρθρο 9 του νομοσχεδίου: «Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας.

Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO. Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, ήτοι με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.

Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 1.6.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων. Με μεταβατική διάταξη και αναφορικά με τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης, παρέχεται εναλλακτικά, η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το άρθρο 121, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) για την αναμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

Αναλυτικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης που προκάλεσαν οι απότομες αυξήσεις του τέλους ταξινόμησης στις αλλαγές των κλιμακίων με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των τιμών των τιμοκαταλόγων σε μη συμμετρική κατανομή ακριβώς κάτω από τα όρια των κλιμακίων αξίας και στην καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα.

Οι ως άνω συντελεστές εξακολουθούν να διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα με τις χαμηλότερες εκπομπές.

Επιπλέον, κατηγοριοποιούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με την παλαιότητά τους και ειδικότερα με βάση τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO που πληρούν εκ κατασκευής και την τελευταία ημερομηνία ταξινόμησής τους ως καινούρια (ως προς την πρώτη ταξινόμησή τους), όπως αυτά ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς, και οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με τις προδιαγραφές των ορίων εκπομπών EURO ή με τις προδιαγραφές των Οδηγιών.

Η εν λόγω ρύθμιση έχει σκοπό την ομαλοποίηση και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με τα όρια εκπομπών EURO, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα, ώστε να ενθαρρύνεται η απόκτηση λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Για τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ειδικότερα για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα CO2 μεγαλύτερη ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., προβλέπεται απαλλαγή κατά πενήντα τοις εκατό (50%)του οριζόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, τέλους ταξινόμησης.

Για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα CO2 μικρότερη ή ίση με πενήντα (50) γρ/χλμ. προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης, προκειμένου να ευνοούνται τα λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην τόνωση της αγοράς αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, τα οποία λόγω του μεγάλου κυβισμού και αξίας επιβαρύνονται με υψηλό τέλος ταξινόμησης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις έχει διαγραφεί η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Σ.Ο.» για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Περαιτέρω, τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και προβλέπεται να ισχύει και για τα φορτηγά η κατηγοριοποίησή τους, ανάλογα με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών ή με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς και Οδηγίες που πληρούν εκ κατασκευής, κατ’ αναλογία με τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Με την παρ. 3 καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 σχετικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την 1η Ιουνίου 2016, καθόσον ο νέος τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης σε συνδυασμό με την ομαδοποίηση των προτύπων εκπομπών ρύπων EURO και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την αποφυγή διακρίσεων στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

Με τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται τα ακόλουθα:

Προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, ως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους, για τις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων από κράτος μέλος της ΕΕ για τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, ενώ δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ειδική Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για τα αυτοκίνητα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την ανωτέρω Ειδική Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

Επίσης, προβλέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των αυτοκινήτων οχημάτων, για τα οποία έχουν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού, αλλά δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης, ή είχαν παραληφθεί, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (Α΄ 144)ή της παρ. 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/2001, για λόγους ομαλής μετάβασης και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης εκείνων των οχημάτων για τα οποία δεν έχει ακόμα καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης. Ομοίως, παρέχεται η δυνατότητα για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, για τα αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί, με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, για λόγους αποφυγής δυσανάλογων επιβαρύνσεων και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης των οχημάτων εκείνων που δεν έχουν ακόμα πωληθεί και ταξινομηθεί.»

Ο πίνακα των καταργούμενων διατάξεων αναφέρει ότι: «Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται το άρθρο 121 του ν. 2690/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 121

Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων  ιδιωτικής χρήσης

1.Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕL της 07.09.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντα και του άρθρου 4 του ν. 1573/1985(ΦΕΚ 201 Α), όπως ισχύουν.

2.Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:

  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 14.0 ευρώ, 4%.
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 14.0 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ, 8%.
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 17.0 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, 16%.
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 20.0 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ, 24%.
  • Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 25.0 ευρώ, 32%.
  • Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυ- κλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

  • Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
  • Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 4%
  • Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 7%
  • Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 11%

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α` 123) και της αριθ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β` 519), εφαρμόζονται και για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα της προηγούμενης περίπτωσης στ`.

η) Για την επιλογή του συντελεστή των περιπτώσεων α` έως ε`, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία της παραγράφου 1 του άρθρου 126, πριν από τις προβλεπόμενες μειώσεις από το άρθρο αυτό.

3.Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

α) μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 μειώνονται κατά 5%,

β) μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη ή ίση από 140 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 10%,

γ) μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη ή ίση από 160 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 20%,

δ) μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη ή ίση από 180 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 30%,

ε) μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη ή ίση από 200 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 40%,

στ) μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη ή ίση από 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 60%,

ζ) μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 100%.»

4.Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 τα οποία:

α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 50%,

β) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 200%,

γ) δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ` και ε` της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ` της παραγράφου 3.

Οι συντελεστές για οχήματα της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1, τα οποία δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

4Α. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση α` της παραγράφου 4, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι` αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος και του αμέσως προηγούμενου, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, δεν αυξάνονται κατά διακόσια της εκατό (200%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση β` της παραγράφου 4, αλλά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι, μέχρι και 30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι` αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 1.9.2018 μέχρι την έναρξη ισχύος τους.

4Β. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη Χώρα μας μέχρι και 31.8.2019 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση α` της παραγράφου 4, του ιδίου άρθρου με την προϋπόθεση ότι, μέχρι και 31.12.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι` αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη Χώρα μας μέχρι και 29.2.2020 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου, από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά διακόσια τοις εκατό (200%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση β` της παραγράφου 4, αλλά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 16.3.2020 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι` αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

5.Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οδηγία 2007/46, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν. 692/2008, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης.

6.Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP των δασμολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04, αντίστοιχα, της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

7.Σε περίπτωση που ο κάτοχος μεταχειρισμένου κοινοτικού επιβατικού αυτοκίνητου, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιμά ότι το προς επιβολή τέλος ταξινόμησης, όπως βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, υπερβαίνει το υπολειπόμενο τέλος ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, έχει δικαίωμα να αιτηθεί τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες συντελεστές του τέλους ταξινόμησης και τα ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, κατά το χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα, βεβαιώνεται σύμφωνα με το μικρότερο ποσό, όπως προκύπτει μεταξύ του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και του τέλους ταξινόμησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή αυτή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Για την εξέταση του οχήματος από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου είναι ίσο με το ύψος του παράβολου το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου.

8.Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η διαπίστωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχημα, πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με βάση την προσκομιζόμενη σε αυτήν έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων μεταξύ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης θα γίνεται με βάση τις αναγραφόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχημα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 31.12.2020 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ από 1.1.2021 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).».

6.Με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2690/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265), τα οποία έχει ως εξής, αντίστοιχα:

«Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:» και

«στ) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α` έως και ε` προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου.»

Η Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων αναφέρει ότι: «Όσον αφορά το άρθρο 9, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 121 του ν. 2960/01, αναφορικά με την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα.

Αναλυτικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων.

Οι νέοι συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των επιβατικών αυτοκινήτων.

Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις κατηγοριοποιούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με την παλαιότητά τους και με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro 6b-1, Euro 6c-1, Euro 5b, Euro 5a), καθώς και ανάλογα με τις προδιαγραφές των εκάστοτε Οδηγιών (Euro 4, 3, 2, 1) και οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με τις προδιαγραφές των ορίων εκπομπών EURO ή με τις προδιαγραφές των Οδηγιών που πληρούν εκ κατασκευής.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης κατά 75% για τα υβριδικά οχήματα χαμηλών ρύπων 1-50 gr CO2/km και απαλλαγή κατά 50% για τα λοιπά υβριδικά οχήματα με ρύπους CO2 άνω των 51 gr CO2/km.

Επιπλέον τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της Δ.Κ 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις έχει διαγραφεί η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Σ.Ο.» και προβλέπεται απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δ.Κ. 87.03, όταν αυτά επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, εφόσον έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα και έχουν μεταφερθεί ή αποσταλεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαχθεί σε τρίτη χώρα.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/01 (παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 9) προβλέπεται η ομαδοποίηση των προτύπων εκπομπών ρύπων EURO και για τα φορτηγά, κατ΄ αναλογία με τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/01 σχετικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης των κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος πριν την 1/6/2016.

Με τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α) οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/01 να εξακολουθήσουν να ισχύουν, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους, για τις περιπτώσεις κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων για τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

β) Προβλέπεται η βεβαίωση και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, για αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή έχουν παραληφθεί, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α΄) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/01.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, για αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί, δύνανται, μετά από αίτησή των εµπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς.

newsauto.gr

Πηγή: patrastimes.gr