Αλλάζουν οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων για την ενίσχυση ύψους των 200 εκατ. ευρώ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για το εν λόγω πρόγραμμα θα άρχιζε τη Δευτέρα 12/10 στη 1μμ, ωστόσο θα ξεκινήσει τελικά στις 23 Οκτωβρίου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αυτό.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού αιτήσεων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που προβλέπει την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσα από τη διάθεση ποσού ύψους 200 εκ. ευρώ, και για την καλύτερη διαχείριση αυτών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), αναπροσαρμόζονται οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων ως ακολούθως:

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis θα είναι, σύμφωνα με τις νέες ημερομηνίες, από τις 23 Οκτωβρίου του 2020 στις 1μμ έως και την καταληκτική ημερομηνία 20 Νοεμβρίου του 2020 στις 3 μμ.

Πηγή: patrastimes.gr