Νέες τιμές έρχονται για τα αυτοκίνητα μετά την αλλαγή στον υπολογισμό του ειδικού τέλους ταξινόμησης.

Ευχάριστα νέα για όσου θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο. Οι εισαγωγείς στη χώρα μας κατεβάζουν τις τιμές καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ειδικού τέλους ταξινόμησης (ΕΤΤ). Συγκεκριμένα, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο οι συντελεστές πλέον, ορίζονται με βάση κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης, που μειώνει τους δασμούς στα νέα αυτοκίνητα.

Ωστόσο, θα σημειωθούν αυξομειώσεις ανάλογα και με τις εκπομπές CO2 των οχημάτων.

Διευκρινίζεται πως, απαγορεύεται η εισαγωγή των αυτοκινήτων και φορτηγών Euro 1, 2 και 3, ενώ στα Euro 4 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ και στα Euro 5a περιβαλλοντικό τέλος 1.000 ευρώ. Μοναδική εξαίρεση στα παλαιά οχήματα είναι τα αυτοκίνητα άνω των 30 ετών, για τα οποία επιτρέπεται η ταξινόμηση, με την προϋπόθεση ότι θα κυκλοφορούν ως ιστορικά. Μάλιστα, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης: svg%3E

Σημειώνεται πως για τα επιβατικά αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

  • μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%,
  • μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),
  • μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),
  • μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),
  • μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),
  • μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),
  • μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%)».

svg%3E

Τονίζεται ότι:

  • Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 άνω των 50 gr/km απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.
  • Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 50 gr/km απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.
  • Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μηδενικούς ρύπους δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Πηγή: patrastimes.gr