Την Πέμπτη 9 Ιουλίου καταβάλλονται τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων 8 μηνών-για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2020- σε 235.233 δικαιούχους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ και υπέστησαν περικοπές το 2016, με τον νόμο 4387/2016 («νόμο Κατρούγκαλου»).
Ειδικότερα, περίπου 103.000 συνταξιούχοι, πρώην μισθωτοί ΙΚΑ θα λάβουν κατά μέσο όρο 693 ευρώ, με ελάχιστο 0,16 ευρώ και μέγιστο 3.464 ευρώ.

Αντίστοιχα 20.000 ναυτικοί του πρ. ΚΕΑΝ θα λάβουν κατά μέσο όρο 926 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά τους κυμαίνονται από 0,32 έως 2.106 ευρώ. Μικρότερα ποσά πρέπει να περιμένουν 33.270 δημόσιοι υπάλληλοι, που θα εισπράξουν κατά μέσο όρο 80 ευρώ και έως 1.214 ευρώ.

Οι 15.500 πρώην δημοτικοί υπάλληλοι θα λάβουν κατά μέσο όρο 467 ευρώ με 2.700 ευρώ ανώτατο όριο. Οι 6.300 δικηγόροι του πρ. ΤΕΑΔ θα λάβουν μέσο ποσό αναδρομικών 913 ευρώ και έως 2.097 ευρώ. To μεγαλύτερο ποσό, 8.259,20 ευρώ, θα λάβει συνταξιούχος της πρ. Τράπεζας Πίστεως.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον πίνακα του Υπουργείου Εργασίας, τα ποσά αναδρομικών που θα λάβουν στις 2 Ιουλίου ανά Ταμείο οι 235.233 συνταξιούχοι είναι τα ακόλουθα:

ΤΕΑΥΝΤΠ (Ναυτιλιακοί και Τουριστικοί πράκτορες) 3.076 (αριθμός δικαιούχων): €0,80 (ελάχιστο ποσό) – €2.833,44 (μέγιστο ποσό) – €813,29(μέσος όρος)

ΤΕΑΥΕΚ (Εμπορουπάλληλοι) 9.531(αριθμός δικαιούχων): €0,24 (ελάχιστο ποσό) – €3.719,44 (μέγιστο ποσό) – €822,29 (μέσος όρος)

ΤΕΑΠΟΖΟ (Εργαζόμενοι σε εταιρείες Οινοπνευματοποιίας και Ζυθοποιίας) 1.693 (αριθμός δικαιούχων): €1,76 (ελάχιστο ποσό)-€1.264,88 (μέγιστο ποσό) – €478,21 (μέσος όρος)

ΤΕΑΠΟΚΑ Εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά Ταμεία) 2.832: 0,08 -1.341,36 -99,72

ΤΑΔΚΥ (Δημοτικοί υπάλληλοι)15.506: 0,40 – 2.717,92 – 467,22

ΕΡΤΤ (εργαζόμενοι ΕΡΤ) 34: 5,20 – 404,78 -143,18

ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι)1.069: 3,14 – 854,08 – 600,61

ΤΕΑΔΥ (Δημόσιοι υπάλληλοι) 33.271: 0,08 – 1.214,80 – 80,09

ΤΕΑΕΙΓΕ (Ιδωτικοί Εκπαιδευτικοί) 1.049: 0,96 – 510,48 – 173,88

ΕΛΕΜ (Τραπεζουπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας) 21: 4,00 – 66,52 – 17,82

ΤΕΑΔ (Δικηγόροι) 6.347: 0,42 – 2.097,84 – 913,30

ΕΤΕΑΜ-ΗΔΙΚΑ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) 103.438: 0,16 – 3.464,48 – 693,00

ΚΕΑΝ (Ναυτικοί) 20.267: 0,32 – 2.106,64 – 926,86

ΤΕΑΤΤΑΘ (Τεχνικοί Τύπου Αθηνών – Θεσσαλονίκης) 634: 5,04 – 489,84 – 304,90

ΕΤΒΑ (τραπεζουπάλληλοι της πρ. ΕΤΒΑ) 558: 1,28 – 771,92 – 107,66

ΤΕΑΠΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζα) 2.180: 2,64 – 4.355,36 – 1.319,33

ΔΕΗ 1: 49,60 – 49,60 – 49,60

ΟΤΕ 4.679: 0,16 -1.029,12 – 68,95

ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτητών , Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου) 330: 7,76 -310,48 -152,68

ΤΑΠΤΠ (πρ. Τράπεζα Πίστεως)1.052: 2,90 – 8.259,20 – 1.614,56

ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) 26.226: 1,08 – 2.894,32 – 699,78

ΤΣΜΕΔΕ 205: 1,41 – 750,88 – 73,28

ΤΑΥΕΒΖ (Προσωπικό ΕΒΖ) 697: 8,40 – 316,80 – 141,76

ΤΕΑΠΥΚ (Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων) 537: 0,24 – 3.425,84 – 1.252,97

Παράλληλα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα γίνει η καταβολή αναδρομικών για το Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και για τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος-Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ).

Ειδικότερα, τα αναδρομικά, που θα καταβληθούν στις 22 Ιουλίου, αφορούν τη χρονική περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2018 για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2018 για τον ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μετά την πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, συνεπεία μνημονιακών περικοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ φαίνεται να προκρίνει την καταβολή αναδρομικών για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2015 έως την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016.

Πηγή: patrastimes.gr