Την αναστολή λειτουργίας 13 Δημοτικών Σχολείων και 23 Νηπιαγωγείων στην Ήπειρο, για το σχολικό έτος 2020- 2021, είτε λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού, είτε λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού και ύπαρξης δυνατότητας μεταφοράς του σε όμορες σχολικές μονάδες, είτε λόγω έλλειψης κτιρίου, προβλέπει απόφαση του οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής σχολικές μονάδες (αντίστοιχα  οι λόγοι αναστολής λειτουργίας):

stigmiotypo_2020-08-24_14.58.18

1 screen-16.04.31[24.08.2020]

4

Πηγή: patrastimes.gr