Εγκρίθηκε η τροποποίηση για  εγκατάσταση υποδομών και σύγχρονου εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών από το  Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος. Πρόκειται για αίτημα που είχε γίνει από το Περιφερειακό Επιστηµονικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) , οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και επικαιροποιήθηκε η εισήγηση κατά την τελευταία συνεδρίαση.

“Στόχος της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του ιδρύματος, σε όφελος τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των φοιτητών.

Μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η ενίσχυση της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της κι αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν επενδύσουμε στη γνώση.

Εξάλλου βασικό μέλημά μας είναι να γίνει η Δυτική Ελλάδος Περιφερειακός πόλος έρευνας και καινοτομίας”, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης.

Πηγή: patrastimes.gr