Συνεδρίασε σήμερα 15-7-2020 «Δια Περιφοράς», με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την προκλητική παράλειψη του Υπουργείου Υγείας που δεν συμπεριέλαβε το Νοσοκομείο του Πύργου στην προκήρυξη πρόσληψης Ιατρών και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου:

Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων και των δημοτών του Δήμου Πύργου για την προκλητική παράλειψη του Υπουργείου Υγείας που στην προχθεσινή προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένων Ιατρών προς πλήρωση κενών θέσεων νοσηλευτικών μονάδων της 6ης Υ.Π.Ε. δεν προβλέπεται κάλυψη των κενών  οργανικών θέσεων Ιατρών του Νοσοκομείου Πύργου.

Απαιτεί την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος της κοινωνίας, για τη λύση του προβλήματος και την άμεση πρόσληψη ειδικευμένων Ιατρών στο Νοσοκομείο της Ηλείας.»

Πηγή: patrastimes.gr