Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 84 εκατ. ευρώ, στον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες που προστέθηκαν στην τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης με τον αυτοκινητόδρομο που διαχειρίζεται τα τμήματα Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ολυμπία Οδό, είναι τμήμα των παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν για όλους τους αυτοκινητόδρομους, από την Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισµού Μεγάλων Εργων Υποδοµής, μετά από σχετική εισήγηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Στις υποχρεώσεις της Ολυμπίας Οδού θα πρέπει να περιληφθεί και η εκπόνηση εντός του επόμενου διμήνου, των οριστικών υδραυλικών µελετών (περιλαµβανοµένων των αναγκαίων κτηµατολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών µελετών καθώς και των µελετών οριοθέτησης υδατορεµάτων) και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ως επείγοντα και προς άρση των επικείµενων κινδύνων και οι οποίες (µελέτες) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνούνται συνολικά µέχρι το διπλάσιο προϋπολογισµό µελέτης από αυτόν που αντιστοιχεί και σε αυτά που θα υλοποιηθούν µέσω της σύµβασης παραχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών.

Οι υπόψη µελέτες µετά την έγκρισή τους και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατα περίπτωση αρµόδιους φορείς(περιφέρειες και δήµοι). Οι εν λόγω μελέτες επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο.

Σε κάθε περίπτωση κατά προτεραιότητα και εντός διµήνου από την ανάθεση των συµπληρωµατικών εργασιών θα πρέπει, µε µέριµνα και δαπάνες της Ολυμπίας Οδού, να εκπονηθούν αδαπάνως οι οριστικές µελέτες για τα έργα που η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση δεν προϋποθέτει δηµόσια διαβούλευση.

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων κυµαίνεται από 12 έως 18 µήνες από την έγκριση των μελετών και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων. Η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθούν μέσω της σύμβασης παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους. Ανάλογη απόφαση δημοσιεύθηκε και για τους αυτοκινητόδρομους της Ιόνιας Οδού (για έργα 105 εκατ.ευρώ), της Κεντρικής Οδού Ε65 (70 εκατ.ευρώ), του αυτοκινητόδρομου Μορέα, ενώ παρόμοια απόφαση αναμένεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και για τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.

Πηγή: patrastimes.gr