Την συμπερίληψη των καρδιοπαθών στην απαλλαγή τέλους ταξινόμησης και κυκλοφορίας, προβλέπει νέα τροπολογία, η οποία έχει συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή ενώ επίκειται η έκδοση σχετικού ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την την προσθήκη που έγινε στην τροπολογία συμπεριλαμβάνονται τελικά και οι καρδιοπαθείς όλων των υποομάδων οι οποίοι πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Αυτή η προσθήκη στην τροπολογία δεν ωστόσο ικανοποιεί απολύτως τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συγγενών Καρδιοπαθειών, διότι είχαν ζητήσει επίμονα να περιληφθούν όλα τα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας.

Σε κάθε περίπτωση η διάταξη αφορά σημαντικό αριθμό συμπασχόντων το όφελος για τους οποίους θα είναι άμεσο και απτό καθώς έχει αναδρομική ισχύ από το 2020.

Πηγή: patrastimes.gr