Εργαζόμενη σε επισιτιστική επιχείρηση υπέβαλε καταγγελία στο ΣΕΠΕ, διαμαρτυρόμενη επειδή, μόλις ενημέρωσε τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ο τελευταίος κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της.

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, το ΣΕΠΕ ενημέρωσε τον Συνήγορο για την υπόθεση, και αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ο τελαυταίος πραγματοποιήθηκε συνάντηση και σχετικές ενέργειες.

Η εργασιακή σχέση της προσφεύγουσας συνεχίστηκε ομαλά, χωρίς προβλήματα.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Πηγή: patrastimes.gr