Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν φύριο από την διαχέιρηση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων του «Κωνσταντοτιούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονιών Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας» όπως προκύπτει από το πόρισμα της έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών.

Σύμφωνα με το πόρισμα το οποίο αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο της τετραετίας 2016-2019 το οποίο μας απέστειλε η νέα διοίκηση διαπιστώνονται τα εξής:

κον1

κον2

κον3

κον4

κον5

κον6

Πηγή: patrastimes.gr