Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα τεθούν το 2021 τα κονδύλια που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο μέσω των μηχανισμών που διαθέτει θα «σκανάρει» όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν αξιοποιηθεί για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα χρήματα που δόθηκαν από το κράτος «έπιασαν» τόπο.

Οταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το Ελεγκτικό Συνέδριο στοχεύει να εκδώσει μία συγκεντρωτική έκθεση

Οπως αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που έχει σχεδιάσει το Ανώτατο Δικαστήριο για το 2021, ελήφθη η απόφαση στους σχετικούς ελέγχους να συμπεριληφθούν τα κονδύλια για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Κατά τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ελεγκτές, κάθε χρηματοδοτικό μέσο θα εξετάζεται αν διασφαλίζει τη διαφάνεια και τις απαιτούμενες δικλίδες εσωτερικού ελέγχου όπως είναι οι διασταυρώσεις δεδομένων, επαληθεύσεις πρωτογενών στοιχείων, η λογοδοσία.

Όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το Ελεγκτικό Συνέδριο στοχεύει να εκδώσει μία συγκεντρωτική έκθεση που θα παρουσιάζει κατά τρόπο πανοραμικό και συνοπτικό το σύνολο των επιδόσεων στα πάσης φύσεως εκτελούμενα προγράμματα. Κατά την ελεγκτική αντίληψη του Δικαστηρίου «η δημόσια διοίκηση, η ίδια οφείλει να διασφαλίζει και να είναι σε θέση να αποδείξει, λογοδοτούσα γι’ αυτό, όχι μόνο ότι η διαχείριση της είναι έντιμη, οι λογαριασμοί της αξιόπιστοι και οι αποφάσεις της νόμιμες, αλλά ακόμη ότι τα δημόσια χρήματα που διετέθησαν «έπιασαν τόπο.

Δεν επαφίεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο να διαπιστώσει πρωτογενώς κάτι τέτοιο. Στην αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η επαλήθευση των διαβεβαιώσεων της διοικήσεως ότι η διαχείριση της υπήρξε αποτελεσματική» σημειώνεται χαρακτηριστικά στο αναλυτικό σημείωμα για το πρόγραμμα ελέγχων που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.

Σημειώνεται μάλιστα ότι με το νέο ελεγκτικό εργαλείο, το Aνώτατο Δικαστήριο σκοπεύει να συγκεντρώσει τις αναγκαίες πληροφορίες και να προβεί στις δέουσες επαληθεύσεις ώστε η Βουλή και ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί, αν όντως μπορεί να αποδειχθεί ότι «έπιασαν τόπο» τα χρήματα του Κράτους που διατέθηκαν για την πανδημία.

Πηγή: patrastimes.gr