Αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο θα υποβάλλονται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από 15 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί από 1/1/2020 και μετά. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο λόγος παράτασης των εν λόγω αδειών και βεβαιώσεων έγκειται στους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία στη λειτουργία των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην ανάγκη ομαλής μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και κατ’ επέκταση αποσυμφόρηση της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται ψηφιακά -πλην επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα πραγματοποιούνται με ραντεβού, ως ένα πρώτο βήμα προς τη σταδιακή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χώρων.

Πηγή: patrastimes.gr