Σε έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρύτων για την υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων», προχώρησε σήμερα, Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 611.678,82 ευρώ και η σχετική πίστωση έχει εξασφαλισθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021.  Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Καλαβρύτων, η Περιφέρεια θα αναλάβει τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, καθώς επίσης και την επίβλεψή του.

Σημειώνεται ότι το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και την αποπεράτωση ψευδοροφών και ράμπας πρόσβασης για ΑΜΕΑ, προκειμένου το πρώην Διοικητήριο Καλαβρύτων που έχει ανακαινιστεί από πλευράς οικοδομικών εργασιών και έχει στατικά ενισχυθεί, να καταστεί πλήρως λειτουργικό ως νέο Δημαρχείο Καλαβρύτων.

Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:  Κατασκευή φρεατίου και τοποθέτηση ανελκυστήρα, τοποθέτηση ψευδοροφών, κατασκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α., κατασκευή της σταθερής επίπλωσης καθώς και της επίπλωσης της Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, πλήρης Ηλεκτρική εγκατάσταση (Ισχυρά και Ασθενή ρεύματα), αντικεραυνική προστασία, εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Ταυτόχρονα προβλέπεται οι προμήθεια ειδών επίπλωσης για το νέο Δημαρχείο Καλαβρύτων- για την άμεση χρήση του κτιρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Πηγή: patrastimes.gr