Μετά από έντονες πιέσεις και αλλεπάλληλα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας αποφασίστηκε τελικά η απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του τμήματος Ανθρωπιστικών σπουδών στις Λυκειακές τάξεις Φαρών.

Πρόκειται για μία σημαντική απόφαση που αποτρέπει τον κίνδυνο διατάραξης της εκπαίδευσης των μαθητών μας και αποκαθιστά τον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα παιδιά θα μετακινούνταν σε άλλα σχολεία.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ερυμάνθου και η εκπαιδευτική κοινότητα προτάσσοντας συγκεκριμένα επιχειρήματα, όπως ότι οι ώρες διδασκαλίας του τμήματος καλύπτονται από τους υπηρετούντες στο σχολείο καθηγητές, ότι δεν είναι παιδαγωγικά ορθό να αλλάξουν τα παιδιά σχολείο μετά από πέντε συνεχή έτη φοίτησης στο Γυμνάσιο- Λ.Τ. Φαρρών, καθώς και ότι θα ήταν επιβαρυντική και ασύμφορη η μεταφορά τους σε άλλα σχολεία, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συνέχιση λειτουργίας του τμήματος.

Ωστόσο το αίτημά τους ενδεχομένως και να μην γινόταν αποδεκτό αν δεν υπήρχε η καταλυτική παρέμβαση κι άλλων εκπροσώπων της Πολιτείας που το στήριξαν εξ αρχής.

Γι’ αυτό ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής θέλει και δημόσια να ευχαριστήσει όλους όσοι υποστήριξαν το αίτημα και κυρίως, την βουλευτή Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου για την καίρια και αποτελεσματική παρέμβασή της στο Υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: patrastimes.gr