Είναι ευρέως γνωστό πως ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια που προσβάλλει τις γυναίκες παγκοσμίως. Ετησίως ένα ποσοστό που αγγίζει το 30% των περιπτώσεων καρκίνου μαστού εμφανίζονται ως αψηλάφηστες ύποπτες βλάβες στη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων.

Ο έλεγχος για τον εντοπισμό των πρώιμων καρκινικών βλαβών είναι εξαιρετικά σημαντικός για την αποτελεσματική και λιγότερο παρεμβατική θεραπεία που συνεπάγεται καλύτερη πρόγνωση, δηλαδή επιβίωση των ασθενών, αλλά και με εξαιρετική ποιότητα ζωής. Οι σύγχρονες απεικονιστικές εξετάσεις δηλαδή η ψηφιακή μαστογραφία, η ψηφιακή τομοσύνθεση, η μαγνητική μαστογραφία, η ελαστογραφία, δίνουν ακριβή αποτελέσματα και συμβάλλουν στον εντοπισμό τυχόν κακοηθειών.

Όταν βρεθεί μια ύποπτη αλλοίωση, πραγματοποιείται βιοψία με κόπτουσα βελόνη ώστε να ταυτοποιηθεί ιστολογικά. Εάν η διάγνωση είναι κακοήθεια, πρέπει να γνωρίζουμε τον τύπο του καρκίνου και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, ώστε να σχεδιαστεί ή ενδεικνυόμενη θεραπεία.

Όταν ο όγκος είναι αψηλάφητος, αντιμετωπίζεται συνηθέστερα με ογκεκτομή, που περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, με διατήρηση του μαστού. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός και η σήμανση της μη ψηλαφητής αλλοίωσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα προεγχειρητικά, με την τοποθέτηση υπό μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση ενός λεπτού συρμάτινου οδηγού με το άκρο του στο κέντρο της καρκινικής βλάβης, ή ακόμη και εβδομάδες πριν την επέμβαση, με τη χρήση άλλων τεχνικών σήμανσης (μαγνητικό έλασμα, ραδιενεργό υλικό, χρωστική κλπ). Με τον τρόπο αυτό αφαιρείται στοχευμένα μόνο το τμήμα του μαστού που πάσχει, χαρίζοντας ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα μετεγχειρητικά.

Επικουρικά, μετά την αποθεραπεία από τη χειρουργική επέμβαση, ακολουθεί ακτινοθεραπεία του εναπομείναντος μαστού, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας τοπική υποτροπής και τον άριστο τοπικό έλεγχο της νόσου.

Πηγή: patrastimes.gr