Ημερίδα με θέμα τις σύγχρονες απειλές της Δημόσιας Υγείας και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19 στην Ελλάδα και διεθνώς,  διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 10:00 έως 19:00.

Οι ανισότητες στην πανδημία της Covid-19, η οικονομική πολιτική, το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών εν μέσω της πανδημίας, είναι ορισμένες από τις θεματικές που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ημερίδας.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και έχει τον τίτλο: «Ημερίδα: Πανδημία Covid-19: οι σύγχρονες απειλές Δημόσιας Υγείας και οι κοινωνικοοικονομικές τους προεκτάσεις».

Για την παρακολούθηση της Ημερίδας είναι απαραίτητη η προεγγραφή στον σύνδεσμο bit.ly/1212covid19 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.healthpolicycenter.gr/el/cehp/events/covid19

Πηγή: patrastimes.gr