Ξεκινάει αρχές Νοεμβρίου η κατάταξη της ΣΤ ΕΣΣΟ 2020 για τους στρατεύσιμους στην Πολεμική Αεροπορία

Το Γενικό Επιτελείο Πολεμικής Αεροπορίας καλεί για κατάταξη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας τους στρατεύσιμους που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί, είναι σωματικής
κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4), τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1997 έως και 2021 (γεννημένοι το 1976 έως και το 2000) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής
τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Ιουλίου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2020.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται η 9η Νοεμβρίου 2020 για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων και η 16η Νοεμβρίου 2020 και 17η Νοεμβρίου 2020, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.

Οι στρατεύσιμοι που καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή για να διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας. Και εφόσον αυτοί διαπιστωθούν, μπορούν, να καταταγούν εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατατάξεώς τους, χωρίς συνέπειες.
Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα).

Πηγή: patrastimes.gr