Ιδιαίτερα σημαντική για την εικόνα της Ελλάδα στις διεθνείς αγορές κρίνεται η έκδοση έντοκου γραμμάτιου με το όποιο το ελληνικό δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ αλλά με αρνητική απόδοση που διαμορφώθηκε στο 0,26% από μηδενικό επιτόκιο στην προηγούμενη έκδοση του Σεπτεμβρίου. Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης ανήλθε στο 2,38 από 2,61 στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 11η Δεκεμβρίου.

Πηγή: patrastimes.gr