Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προκήρυξη των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών  και των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών και Τουρισμού, για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων  Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: patrastimes.gr