Ευνοημένοι με το νέο σύστημα διαδοχικής ασφάλισης είναι περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισµένοι, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου την επόµενη πενταετία, κερδίζοντας µέχρι και επτά έτη ασφάλισης.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου Βρούτση – και τη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες από τον e-ΕΦΚΑ – στο σύστημα της διαδοχικής ασφάλισης επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

  • Μειώνεται ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από τον e-ΕΦΚΑ με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού.
  • Καταργούνται τα δύο στάδια διαδικασίας εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις (1.000 ημέρες ασφάλισης – 300 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου για σύνταξη γήρατος) εξετάζονται ήδη από την αρχή της διαδικασίας.
  • Εισάγεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον τελευταίο πρώην φορέα χωρίς να εξετάζονται οι προϋποθέσεις αρμοδιότητας στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος λόγω γήρατος με 15 έτη ασφάλισης και συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας.

Ευνοϊκές διατάξεις

Με το νέο καθεστώς ανοίγει ο δρόμος για πρόωρη συνταξιοδότηση με τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 έτη για ασφαλισμένους σε Ταμεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρμακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση με το ΙΚΑ ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσημα εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Ιδιαίτερα ευνοημένες είναι γυναίκες – μητέρες ανηλίκων με χρόνο σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, όπως επίσης και άνδρες έμποροι που είχαν παλαιότερα εργαστεί και ως μισθωτοί. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ενιαίος και η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να μπορεί να θεμελιώσει πολλά χρόνια νωρίτερα δικαίωμα για έξοδο.

Βελτιωτικός είναι επίσης για χιλιάδες ασφαλισμένους και ο νέος τρόπος υπολογισμού, καθώς το ποσό της σύνταξης δεν θα αποτελείται πλέον από επιμέρους τμηματικά ποσά για τον χρόνο κάθε Ταμείου, αλλά θα χορηγείται πλήρες για το σύνολο του διαδοχικού χρόνου χωρίς τις μειώσεις του προηγούμενου καθεστώτος. Ευνοείται έτσι μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων κυρίως του Δημοσίου που ελάμβαναν μειωμένη σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση λόγω μη θεμελίωσης ορίου ηλικίας στους ενδιάμεσους φορείς ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).

Διευκρινίσεις

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, η χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης πραγματοποιείται όταν ο ασφαλισμένος χρειάζεται χρόνο ασφάλισης δύο ή περισσότερων ενταχθέντων φορέων στους αντίστοιχους κλάδους του e-ΕΦΚΑ για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.

Ως εκ τούτου, κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά:

  • Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά.
  • Ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Η επιλογή της εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι προς το συμφέρον του ασφαλισμένου, διότι μέσω αυτής παρέχεται μεγαλύτερη προστασία από την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συμφερότερο-μεγαλύτερο ποσό σύνταξης σε σχέση με το ποσό του αυτοτελούς δικαιώματος, αφού κατά τον υπολογισμό της σύνταξης θα ληφθεί υπόψη όλος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης.

Εάν κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης διαπιστωθεί ότι υπάρχει χρόνος ασφάλισης άλλου πρώην φορέα που δεν έχει ζητηθεί ο συνυπολογισμός του κατά την υποβολή της αίτησης, ή έχει δηλωθεί ότι δεν επιθυμείται ο συνυπολογισμός του, οι υπηρεσίες συντάξεων θα ενημερώνουν για τη δυνατότητα συνυπολογισμού και αξιοποίησης του χρόνου αυτού με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης με κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

Πηγή: patrastimes.gr