Με βάση ένα διπλό προφίλ θα αξιοποιούνται προς όφελος των ασφαλισμένων οι εισφορές τις οποίες θα πληρώνουν υπέρ του επικουρικού από τον Ιανουάριο του 2022.

Το πρώτο θα είναι το επενδυτικό, ενώ το δεύτερο −το οποίο θα «παίζει» ταυτόχρονα με το επενδυτικό− προφίλ θα είναι το ηλικιακό.

Συγκεκριμένα, θα δίδεται μεν η δυνατότητα σε κάθε ασφαλισμένο (κάθε 3 ή 5 χρόνια) να επιλέγει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του, αλλά, αν αυτός δεν επιλέγει το ένα ή το άλλο επενδυτικό προφίλ (π.χ. το «συντηρητικό» ή το πιο «ριψοκίνδυνο»), τότε σταδιακά, καθώς θα ωριμάζει ηλικιακά, οι επενδύσεις των εισφορών του θα μετακινούνται σε πιο «συντηρητικές» επενδυτικές τοποθετήσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά
Βασικός άξονας του νέου επικουρικού, στο οποίο θα ενταχθούν υποχρεωτικά όσοι ασφαλιστούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και προαιρετικά όσοι έχουν ασφαλιστεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και είναι έως 35 ετών, θα είναι η αποταμίευση των εισφορών τους σε έναν ατομικό ασφαλιστικό «κουμπαρά» και οι επενδύσεις τους σε ομόλογα και μετοχές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν στο Capital.gr πως κάθε ασφαλισμένος θα έχει δικαίωμα επιλογής επενδυτικού προφίλ.

Τα προφίλ θα είναι τρία. Το πρώτο θα είναι το «συντηρητικό», το δεύτερο θα είναι πιο «ισορροπημένο» και το τρίτο λίγο «ριψοκίνδυνο».

Το κριτήριο του χαρακτηρισμού βασίζεται στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων. Το «συντηρητικό» προφίλ βασίζεται σε επένδυση των αποταμιεύσεων κάθε ασφαλισμένου ιδίως σε ομόλογα. Το «ισορροπημένο» σε μία ακόμα και ισόποση επένδυση των ασφαλιστικών αποταμιεύσεων σε ομόλογα και μετοχές.

Το «ριψοκίνδυνο» προφίλ προβλέπει την επένδυση των αποταμιεύσεων ιδίως σε μετοχές. Όποιος ασφαλισμένος δεν επιλέξει προφίλ, τότε θα εντάσσεται υποχρεωτικά στο «ισορροπημένο».

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να αλλάξει επενδυτικό προφίλ έπειτα από 3 ή 5 χρόνια (εξετάζονται και τα δύο σενάρια). Συγκεκριμένα, θα του δίνεται περιθώριο ενός μήνα για να επιλέξει αν επιθυμεί να μείνει στο προφίλ που ήταν τα προηγούμενα 3 ή 5 χρόνια ή να αλλάξει, δηλαδή, για παράδειγμα, να πάει στο «συντηρητικό» ή στο «ριψοκίνδυνο» (αν ήδη είναι στο «ισορροπημένο»).

Παράλληλα, όμως, κάθε χρόνο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να βλέπει τον ατομικό ασφαλιστικό «κουμπαρά» του, δηλαδή να βλέπει τι εισφορές έχει πληρώσει, ποια απόδοση έχει η επένδυσή τους και σε ποιο επίπεδο έχουν φτάσει οι ασφαλιστικές αποταμιεύσεις τους.

Ακόμα, όμως, και αν ένας ασφαλισμένος δεν επιλέξει μόνος του αλλαγή του επενδυτικού προφίλ, αυτό θα αλλάξει αυτόματα με το πέρας των δεκαετιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, κάθε δέκα χρόνια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ασφαλισμένων θα μετακινείται από το πιο «ριψοκίνδυνο» στο πιο «συντηρητικό». Συνεπώς, πέραν του επενδυτικού, θα υπάρχει και ηλικιακό προφίλ.

Τις επενδύσεις των ατομικών ασφαλιστικών αποταμιεύσεων θα τις διαχειρίζεται το ίδιο το ταμείο σε συνεργασία με πιστοποιημένους οίκους.

Οι εισφορές
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του νέου δημόσιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας θα ανέλθει στο 6,5% επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών, όπως ισχύει και στον επικουρικό κλάδο του e-ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, έχει ήδη ψηφιστεί μείωση των εισφορών του επικουρικού κατά 0,5% (0,25% για τους εργαζομένους και 0,25% για τους εργοδότες) από τα μέσα του 2022.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, εξετάζεται η εφαρμογή αυτής της μείωσης να γίνει νωρίτερα, και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μείωση αυτή (από το 6,5% στο 6%) θα αφορά και τις εισφορές υπέρ του νέου επικουρικού ταμείου κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας.

Τα επόμενα βήματα
Ως προς το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, στα βασικά σημεία του το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης είναι έτοιμο.

Αρμόδια στελέχη ανέφεραν στο Capital.gr πως αμέσως μετά την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου (σ.σ. για την ώρα βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης), δηλαδή μετά τα μέσα του επόμενου Ιουνίου, θα έρθει σε διαβούλευση το ν/σ για το επικουρικό προκειμένου να ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού.

Στο μεταξύ το υπ. Εργασίας έχει λάβει τις δύο μελέτες τις οποίες είχε παραγγείλει, τη μία από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή −η οποία είναι «καλύτερη από ό,τι αναμενόταν», όπως επισημαίνουν στελέχη με γνώση του περιεχομένου της− και την άλλη από το ΙΟΒΕ, ενώ αναμένει και την έκθεση του ΟΔΔΗΧ με την ανάλυση των συνεπειών του νέου επικουρικού στο δημόσιο χρέος.

Μετά την ψήφιση του επερχόμενου νομοσχεδίου, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης του υπουργείου Εργασίας, θα ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:

– Στελέχωση νέου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Θα γίνει επιλογή του επικεφαλής και ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου στελέχωσης του νέου ειδικού φορέα για την κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση και θα ξεκινήσει η πρώτη φάση εκπαίδευσης προσωπικού.

– Δίκτυο υποδομών του νέου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Θα εξασφαλιστούν οι αρχικές υποδομές και πόροι του νέου Φορέα, θα προχωρήσει η παραμετροποίηση και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για το πληροφοριακό σύστημα του νέου φορέα. Τέλος, θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, ανάδειξη αναδόχου και συμβασιοποίηση.

– Δράσεις ενημέρωσης για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Θα ξεκινήσει η πρώτη φάση καμπάνιας ενημέρωσης για τον σκοπό της μεταρρύθμισης, ενώ θα «τρέξουν» δράσεις ενημέρωσης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Πηγή: Capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr