Τις μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα για τη νέα γενιά και τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας προετοιμάζει μεθοδικά η κυβέρνηση. Από το 2021 ή το αργότερο το 2022 βάζει στο παιχνίδι την ιδιωτική ασφάλιση υιοθετώντας το Pan European Pension Product (PEPP), ένα εθελοντικό προσωπικό σύστημα συνταξιοδότησης που θα προσφέρει στους καταναλωτές μια νέα πανευρωπαϊκή επιλογή για αποταμίευση και εγγυημένη συνταξιοδότηση, παρότι θα διατίθεται από τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρόκειται για τον τρίτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, που παρέχει ιδιωτικές συντάξεις και αποτελεί τον κορμό του συστήματος ασφάλισης στις ΗΠΑ και είναι αναπτυγμένος (αλλά όχι κυρίαρχος) στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αμαζόνες των ελικοπτέρων
Κατά τις πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει συστήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία εξετάζει όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την «πανευρωπαϊκή σύνταξη», όπως έχει διατυπωθεί σε σχετικό Κανονισμό, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί την προετοιμασία των άλλων χωρών.

Πηγή: patrastimes.gr