Περισσότερους από 25.000 φορολογικούς ελέγχους θα διενεργήσουν το 2021 οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή.

 Η απόφαση η οποία παραδοσιακά δημοσιεύεται στην εκπνοή κάθε έτους , προκειμένου να υπάρχει ο αναγκαίος προγραμματισμός προβλέπει ότι το 2021 θα διενεργηθούν 23.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα το 2021, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Πηγή: patrastimes.gr