Με επερώτηση που κατατέθηκε στις 29/07/20 προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύεται η σημαντικότητα λειτουργίας της Μονάδας Σπαστικών Παίδων και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών.

Μία σημαντική δομή που θα συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με βαριές αναπηρίες και θα αποτελούσε «ανάσα» για τις οικογένειες δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου είναι απαραίτητο να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το στάδιο εξέλιξης των διαγωνισμών, την ημερομηνία παράδοσης της δομής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Καραμανδάνειο» και το σημαντικότερο, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του.

Η Μονάδα Σπαστικών Παίδων και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, με δυναμικότητα εκατό ατόμων πρέπει να λειτουργήσει άμεσα, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Χαροκόπος Αντώνης

Περιφερειακός Σύμβουλός Δυτικής Ελλάδας

Γ’ Αντιπρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρια

Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων

Πηγή: patrastimes.gr