Οι έγγαμοι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021

 Και φέτος τα παντρεμένα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Έτσι, οι  έγγαμοι φορολογούμενοι, δηλαδή οι σύζυγοι, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις στην σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι να δηλώσουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι την καταληκτική προθεσμία. Ειδικότερα, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Παράλληλα, τόσο στην κοινή φορολογική δήλωσηόσο και στις χωριστές δηλώσεις, ο φόρος βεβαιώνεται ξεχωριστά, δεν πραγματοποιείται συμψηφισμός μεταξύ των ποσών που προκύπτουν σε κάθε σύζυγο, σε περίπτωση επιστροφής φόρου αυτός πιστώνεται στο λογαριασμό του κάθε δικαιούχου και σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν επηρεάζονται ούτε τα επιδόματα ούτε τα εξαρτώμενα τέκνα.

Αυτό που διαφοροποιείται είναι ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων και η επίκληση διαθέσιμων εισοδημάτων για την κάλυψή τους. Ωστόσο, στην κοινή φορολογική δήλωση δίδεται η δυνατότητα μεταξύ των συζύγων να καλύψει ο ένας τα τεκμήρια του άλλου. Από την άλλη, στις χωριστές δηλώσεις φορολογίας δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Στις χωριστές δηλώσεις το κάθε πρόσωπο «λειτουργεί» μόνο του.

Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση της υποβολής χωριστών δηλώσεων γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Όσοι υπέβαλαν το 2020 ξεχωριστά τη φορολογική τους δήλωση και θέλουν και το 2021 να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ξεχωριστά θα πρέπει να υποβάλουν ξανά την σχετική αίτηση στην ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως είτε οι δηλώσεις υποβληθούν από κοινού, είτε χωριστά, τα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν και φέτος θα είναι δύο ένα για τον κάθε σύζυγο.

Πηγή: patrastimes.gr