Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας άνοιξε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ και περισσότεροι από 820.000 πληττόμενοι οφειλέτες έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για  να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ρυθμίσουν τα κορονοχρέη σε έως 36 ή έως 72 δόσεις. Οσοι σπεύσουν να υποβάλουν άμεσα αίτηση θα διαπιστώσουν ότι θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση της ρύθμισης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και και όχι έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 όπως πολλοί ίσως νόμιζαν.

Οι πληττόμενοι από την πανδημία οφειλέτες για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής  στην νέα ρύθμιση των χρεών που άφησε πίσω της η υγειονομική κρίση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Πληκτρολογείτε τη διεύθυνση www.aade.gr

2. Κάνετε κλικ στην ένδειξη myaade

3. Επιλέγετε στη συνέχεια το κουτί «Ρυθμίσεις Οφειλών»

4. Επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ8» Αίτηση ρύθμισης οφειλών των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α134).

5. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται οφειλές δυο κατηγοριών:

  • Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α, υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση. Οσοι υποβάλλουν αίτηση θα διαπιστώσουν ότι η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει εντός  3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Για παράδειγμα φορολογούμενος που υποβάλει σήμερα αίτηση θα πρέπει να εξοφλήσει την πρώτη δόσης της ρύθμισης τέως την Τρίτη 5 Οκτωβρίου  και τη δεύτερη δόση έως τις 29 Οκτωβρίου 2021.
  • Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές αυτές, επιλέξτε το πεδίο στη στήλη «Επιλογή». Για να εντάξετε στη ρύθμιση ορισμένες μόνο δόσεις οφειλών της κατηγορίας Β επιλέξτε το κουμπί «Οφειλές». Στην οθόνη «Ανάλυση Οφειλών» εμφανίζονται προεπιλεγμένες όλες οι οφειλές που εντάσσονται προαιρετικά στη ρύθμιση. Στη στήλη «Επιλογή» αποεπιλέξτε τα πεδία που αντιστοιχούν στις δόσεις οφειλών που δεν επιθυμείτε να ενταχθούν στη ρύθμιση και επιλέξτε το κουμπί «Αποδοχή».

    Χρέη πανδημίας: Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:

α) ο φόρος εισοδήματοςφορ. έτους 2020

β) οφειλές που δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με το αρ. 22 ν.4002/2011 ή άλλες διατάξεις γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή βάσει του ν.4469/2017.

Σημειώνεται ότι στις διατάξεις της ρύθμισης των χρεών της πανδημίας (άρθρο 75 του Ν.4821/2021 υπάγονται:

Α) Οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:

  • φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
  • νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω COVID
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Β) Οφειλέτες με οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.

Πηγή: patrastimes.gr