Το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ θα μοιραστούν οι 174.000 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η τρίτη φάση αφορά την περίοδο από Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, διάστημα για το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ελέγξει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δανειοδότησης. Σύμφωνα με την απόφαση, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το δάνειο όσοι έχουν υποβάλει αίτηση είναι ο τζίρος να έχει συρρικνωθεί κατά 10% στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση την απώλεια τζίρου αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό για αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή. Η ελάχιστη ενίσχυση είναι, όπως και στους προηγούμενους δύο κύκλους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζομένους και κλιμακώνεται στις 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζομένους, σε 8.000 ευρώ για όσες απασχολούν 6-20 άτομα, 15.000 ευρώ για 21-50 εργαζομένους και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 50 και άνω εργαζομένους. Το ανώτατο ποσό της επιστρεπτέας ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για όσες επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο ή τον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,83%. Αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα (-0,26), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Εργάνη» και θα αφορά τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Οπως και στους προηγούμενους κύκλους, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος. Στη συνέχεια το ποσό επιστρέφεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

Οπως προκύπτει, παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του 2019, ή μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από 20 εργαζομένους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσον όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη», έως και την 1η Αυγούστου 2021.

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να μετέχουν και εταιρείες χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον κλάδο του τουρισμού, στις μεταφορές, στην τροφοδοσία, σε δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πηγή: patrastimes.gr